بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940038517
نام و نام خانوادگي : علي آتشكار
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر عملیات حرارتی پس از جوشکاری القایی فرکانس بالا، بر خواص مکانیکی و خوردگی تنشی ناحیه جوش لوله های فولادی X52، حامل گاز ترش
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مخازن هیدروکربوری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد عمار مفید
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مصطفی حاجیان حیدری
چكيده : جوشکاری القایی فرکانس بالا و به دنبال آن سرد شدن سریع، موجب تغییر ساختار و دانه بندی فولاد در ناحیه جوشکاری شده می گردد، که افت خواص مکانیکی علی الخصوص مقاومت به ضربه را به دنبال دارد. در این تحقیق، شرایط بهینه عملیات حرارتی به هنگام ساخت لوله فولادی 6 اینچ (168 میلی متر) به ضخامت311/0 اینچ(9/7 میلی متر)، حامل گاز ترش، از فولاد میکرو آلیاژی مورد بررسی قرار گرفته است. انجام عملیات حرارتی القایی در زمان تولید(بعد از مرحله جوشکاری)، بر روی منطقه متاثر از جوشکاری، به وسیله دو هد (القاگر) و در دو مرحله توسط دستگاه نرمالایز القایی انجام گرفت. نمونه برداری های متعدد به منظور یافتن محدوده های دمایی بهینه عملیات حرارتی انجام پذیرفت، که محدوده دمایی بهینه برای القاگر اول 830- 820 درجه سانتیگراد و برای القاگر دوم 1040- 1050 درجه سانتیگراد تعیین گردید، و روی نمونه ها آزمون های کشش، سختی سنجی و ضربه شارپی طبق استاندارد API 5L انجام شده و ریز ساختار آنها توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. سپس روی نمونه های لوله هایی که از نظر استاندارد API 5L مورد تایید بودند، آزمون ترک خوردگی هیدروژنی و ترک خوردگی تنشی در محیط سولفیدی طبق استاندارد NACE TM0177,NACE TM0284 ASTMG39, انجام گرفت. جهت ارزیابی و پی بردن به وجود ترک، نمونه ها به صورت چشمی و توسط آزمون های غیر مخرب، به روش غوطه وری در حمام آلتراسونیک و آزمون ذرات مغناطيس مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نیاز کشور و عدم مطالعه علمی در خصوص تولید لوله های گاز ترش، این تحقیق برای اولین بار در کشور انجام گردید و لوله های مذکور در کارخانجات نورد و پروفیل ساوه به تولید انبوه رسید.
كلمات كليدي : خوردگي تنشي ، خوردگي هيدروژني ، گاز ترش ، جوشكاري القايي
تاريخ دفاع : 1396-11-10