بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950127004
نام و نام خانوادگي : محمد ایرانمهر
عنوان پایان نامه : شبیه‌سازی انتقال کنده‌های حفاری درچاه های جهت‌دار و تحلیل عوامل مؤثر برآن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي شيمي - صنايع پالايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
افشین اکبری دهخارقانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
رضا انصاری
چكيده : دسترسی به سرعت در صنعت حفاری گسترش یافته است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در حین عملیات حفاری جهت‌دار تمیزسازی چاه از کنده‌های حفاری می‌باشد، اهمیت این موضوع از آنجایی است که این عامل (تمیزسازی چاه از کنده‌های حفاری) به‌طور مستقیم در هزینه تمام‌شده یک چاه، زمان لازم برای حفاری و همچنین کیفیت عملیات حفاری بخصوصی در چاه‌های جهت‌دار و افقی بسیار تأثیرگذار است - پارامترهای مختلفی از قبیل خواص رئولوژی گل حفاری، سرعت سیال در دالیز، دوران و سرعت دوران رشته حفاری، زاویه انحراف چاه و نرخ نفوذ مته (در واقع نرخ تولید کندها در ته چاه ) بر روی این موضوع مؤثرند که برای اجتناب از مشکلات ذکرشده ضرورت دارد که پدیده انتقال کنده‌ها به سطح و ارتباط آن با پارامترهای ذکرشده شناسایی شود. مسئله اصلی این پایان‌نامه بررسی و تحلیل فرایند انتقال کنده‌های حفاری از ته چاه به سطح، در چاه‌های جهت‌دار در حین حفاری و بررسی تأثیر پارامترهای حفاری و خواص گل حفاری بر روی این فرایند می‌باشد. پیش‌بینی میزان افت فشار اصطکاکی سیال حفاری در دالیز چاه‌های جهت‌دار و افقی، در حضور دوران رشته حفاری، مهم‌ترین پارامتر تعیین‌کننده برای ارزیابی کیفیت انتقال کنده‌های حفاری به سطح می‌باشد، بنابراین مسئله اصلی این پژوهشی درک و مدل‌سازی نحوه تأثیرگذاری پارامترهای مختلف حفاری و همچنین گل حفاری بر روی افت فشار اصطکاکی در درون دالیز چاه می‌باشد. کلیدواژه‌ها : حفاری جهت‌دار ، دالیز ، مدل‌سازی، گل حفاری
كلمات كليدي : حفاری جهت‌دار ، دالیز ، مدل‌سازی، گل حفاری
تاريخ دفاع : 1397-06-05