بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950454999
نام و نام خانوادگي : زینب موسوی
عنوان پایان نامه : اهمیت نشانه های تصویری و تاثیر آن در نقاشی معاصر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرویز حیدری زاده ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حبیب توحیدی ,
چكيده : در نظام نشانه شناسی، نشانه ها و رمزگان ها، همه و همه در دل یک جهان متنی قرار می گیرند و در همان جهان متنی خوانش می گیرند، در متن، می توان نشانه ها را به نسبت محوریت جانشینی و هم نشینی و همین طور ترکیب بندی در کنار یکدیگر خوانش کرد. نشانه ها هنگامی به عرصه نشانه شناسی قدم می گذارند که اولا به صورت یک نظام نشانه ای در نظر گرفته شوند و ثانیا از آن ها تفسیری نشانه شناسانه به دست داده شود. تفسیر نشانه ای، نشانه ها را در دو سطح دلالت های صریح و ضمنی بررسی می کند. در واقع هر نشانه ابتدا مفهومی مستقیم را به مخاطب انتقال می دهد و پس از آن در سطحی گسترده تر و با توجه به جایگاهی که در بافت متن می یابد. در این راستا علاوه بر استناد به منابع موجود در کتب و مقالات با شیوه پیمایشی (توصیفی- تحلیلی) به بررسی آثاری چند از نقاشان معاصر ایران (دو دهه اخیر) پرداخته شده است و ردپای نشانه ها و استعارات متداول در آنها شناسایی شده است. در برخی مواقع برای درک و توجیه آثار استناد به دیدگاه های دیگر چون روانشناسی و زیباشناسی و.... امری ناگزیر بوده است. از مجموع آنچه بیان شد می توان این گونه بیان نمود که نشانه های موجود در نقاشی های معاصر نشانه ای از تجلی حقیقت هستند و این نشانه ها بیشتر ماهیتی نمادین دارند. کلمات کلیدی: نشانه شناسی، نشانه، نقاشی، نقاشی معاصر
كلمات كليدي : نشانه شناسی، نشانه، نقاشی، نقاشی معاصر
تاريخ دفاع : 1397-06-18