بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 95130076
نام و نام خانوادگي : غلامرضا یونسی
عنوان پایان نامه : بررسی ویژگی‌های پوستر فیلم‌های کودک و نوجوان در ایران در سه دهه اخیر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مجتبی الهیاری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : وحید شیخیان ,
چكيده : در پوسترهای سه دهه گذشته به مفاهیم و ارائه‌های متنوعی پرداخته شده و از ساختارهای متنوع، تکنیک‌های اجرای آثار مانند نقاشی – کلاژ عکس – کلاژ عکس و نقاشی – تصاویر کلوزآپ و تصویر نزدیک از اجرای بازیگران و گاه در حالاتی از بازی یا نگاه‌های معمولی پرتره درپوسترفیلم و.... تا پوسترهایی با ماهیت فیلم‌های به اصطلاح هنری.از این رو تهیه و تنظیم چهارچوب و قاعده و یونیفرم پوستربرای فیلم کودک بر اساس ژانر لازم و ضروری به نظر می‌رسد. این پایان نامه مجموعه‌ای است برای ارائه این یونیفرم‌ها بر اساس ژانرهایاصلی درفیلمهای کودک و نوجوان.باروش های تحقیق کتابخانه ای،میدانی وپرسشنامه تشریحی که بازخورد مخاطب درکوتاه مدت مثبت بوده است. واژگان کلیدی: پوستر فیلم، یونیفرم، ژانر، کودک و نوجوان
كلمات كليدي : پوستر فیلم، یونیفرم، ژانر، کودک و نوجوان
تاريخ دفاع : 1397-06-04