بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920112826
نام و نام خانوادگي : محمد فاطمی
عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه با شکل پذیری متوسط مقاوم سازی شده با مهاربند همگرای فولادی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمود حسینی علی آبادی ,
چكيده : به دلیل عمومیت استفاده از ساختمان های بتنی در سطح کشور، بررسی روش های مقاوم سازی این نوع سازه ها نیز حائز اهمیت است که در این میان استفاده از بادبند فولادی به عنوان عنصر برشی در برابر زلزله از روش های مناسب، سریع الاجرا و کم هزینه است که در این تحقیق به بررسی رفتار لرزه ای این نوع سازه ها در مناطق نزدیک گسل پرداخته شد و سه نمونه سازه بتنی 4 ، 8 و12 طبقه با سه نوع بادبند هفت واگرا، هشت واگرا و ضربدری مهاربندی شده در نرم افزار ETABS مدلسازی شد و نتایج به صورت پاسخ های بدست آمده با پارامترهایی نظیر دریفت جا به جایی و برش پایه حاصل از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی تحت سه زوج شتاب نگاشت دور از گسل مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً مشخص گردید که بطور کلی نیاز تغییر مکانی رکوردها نزدیک گسل در مقایسه با رکوردهای دور از گسل بیشتر است و بکارگیری این روش مقاوم سازی در ساختمان های کوتاه مرتبه و میان مرتبه نقش بسزایی در بهبود عملکرد لرزه ای آنها خواهد داشت و با افزایش طبقات در سازه های بتنی با مهاربند فولادی در مناطق نزدیک گسل مهاربندهای واگرا از قابلیت جذب و استهلاک انرژی بالاتری برخوردارند. واژگان کلیدی: رفتار لرزه ای، قاب بتنی با مهاربند فولادی، تحلیل تاریخچه زمانی، نزدیک گسل
كلمات كليدي : رفتار لرزه ای، قاب بتنی با مهاربند فولادی، تحلیل تاریخچه زمانی، نزدیک گسل
تاريخ دفاع : 1397-06-20