بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940443977
نام و نام خانوادگي : مژگان باقریان
عنوان پایان نامه : علائم گرافیکی برای هشدار و هدایت نابینایان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمدهادی دانش ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
اسدالله طبیب زاده
چكيده : نابینایی یکی از نقایص حسی می باشد که تأثیر بسیار زیادی بر نوع زندگی و ارتباطات انسان با جهان پیرامونش دارد که منجر به ایجاد خطر و مشکلات فراوانی به ویژه در بخش انتخاب و مصرف دارو می شود. یک سوم الیاف شبکه ی ارتباطات حسی انسان را تشکیل می دهد و انسان ذاتاً بصری خلق می گردد و از این حس برای شناختن و کسب تجربه بسیار استفاده می نماید.علائم گرافیکی در ارتباط تصویری به عنوان یک نوع رشته کاربردی از ابتدای پیدایش انسان، نقش بسیار مهمی در انتقال اطلاعات و مفاهیم داشته-اند. به گونه ای که امروزه شاهد انواع علائم قراردادی به ویژه انواع نشانه های نوشتاری می باشیم که ریشه آنها را تصاویر تشکیل داده اند. خط بریل، اولین و مهمترین نشانه قراردادی برای هدایت و راهنمایی نابینایان می باشد. استفاده از این خطوط در کنار نشانه-ها و علائم بسیار ساده و گویای گرافیکی که توسط طراحان خلق می گردد می تواند در حل مشکلات آنان، کمک رسان و هدایتگر باشد. نابینایان برای درک و شناختن علائم و نشانه ها به ویژه نشانه های دیداری از حس لامسه (بساوایی) خویش بیش از دیگر حس ها استفاده می کنند که از طریق لمس سطوح امکان دریافت و شناخت مفاهیم حاصل می گردد. بنابراین طرح ها و تصاویر در نظر گرفته شده برای آنان باید به صورت برجسته یا فرورفته و بسیار ساده طراحی گردد تا فهم آن سریع و راحت صورت گیرد.
كلمات كليدي : گرافیک، ارتباط بصری، علائم گرافیکی، مخاطبان، نابینایی
تاريخ دفاع : 1397-02-23