بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950185711
نام و نام خانوادگي : منیژه اقوامی
عنوان پایان نامه : تأثیر طراحی مسکات و کاراکتر در بیان تصویری برند
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی اصغر ایمان زاده
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر رخشان ,
چكيده : با توجه به رقابتهای تجاری در جهان شناخت سریع کالا نزد مخاطب اهمیت بسیاری دارد و اگر این شناخت به صورت تصویری ارائه شود می تواند موفقیت یک موسسه را تضمین کند بنابراین بیان موضوع به صورت کاراکتر در رابطه با کالا یا خدمات می تواند عامل این شناخت سریع باشد. مسکات به عنوان یک کاراکتر در یک محیط تعاملی در جهت ارتباط کامل و حسی با مخاطب بوده و با توجه به ویژگی و تاثیر این نوع نماد موجب برقراری ارتباط هرچه بیشتر مخاطب (مشتری) با آن محصول می شود و علاوه بر ایجاد جذابیت،انتقال سریع تر و آسان تر پیام را هم عهده دار می شود و نکته مهم درخلق یک کاراکتر یا مسکات پیام نشاط آور و انتقال حس مثبت آن برند به مخاطب است.اهمیت کاراکترها این است که امروزه به صورت فرم هنری تبدیل شده اند و هرکدام دارای ویژگی های خاص می باشند و ابزار پیوند دادن موسسه با اجتماع هستند، به آسانی قابل شناسایی اند و به محض دیده شدن برندی را که به آن تعلق دارند تداعی می کنند.طراحی مسکات درجذب مشتری، فروش، هویت برند، شناخت سریع مخاطب (مشتری) تأثیر ماندگاری خواهد داشت و محبوبیت،شناخت بهتر و سریع تر برند وکالای مصرفی در حافظه ی مخاطب از طریق مسکات می باشد.تضمین فروش برند، تعامل بهتر و سریع تر با مشتری، قرار گرفتن در معرض رسانه ها جزو هدفهای ویژه مسکات ها می باشد. در این رساله با توجه به نوع کار تحقیقاتی که بنیادی و کاربردی است روش کتابخانه ای که با بررسی کتابهای تاریخی و همچین کتابهای مرتبط با موضوع مورد مطالعه و نت برداری به دست آمده استفاده شده است، بررسی مقالات نوشته شده از محققین که در این مورد مطالعاتی انجام داده اندو تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با توجه به چهار چوب نظری تحقیق ارائه شده است.
كلمات كليدي : مسکات، کاراکتر، بیان تصویری برند
تاريخ دفاع : 1397-06-04