بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930397039
نام و نام خانوادگي : شیرین صبور حداد طوسی
عنوان پایان نامه : شاخصه‌های گزاره گرایانه در نمایشنامه‌های ایرانی دهه 40 و 50
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
فرهاد ناظرزاده کرمانی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سیمین امیریان خفاچه ,
چكيده : گزاره گرايي يا اكسپرسيونيسم مكتبي ذهني است كه هنرمند در آن واقعيت هاي دروني را به شكلي اغراق شده به تصوير مي كشد. از آنجا كه گزاره گرايي تحت تأثير شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي آلمان، در حدود سال هاي جنگ جهاني به وجود آمد؛ مي توان گفت مكتبي در اعتراض به شرايط زمانه ي خود است. ليكن گزاره گرايي محدود به آلمان نماند و به ديگر نقاط جهان كه هنرمندانش به شرايط محيطي و اجتماعي خود معترض بودند؛ راه يافت. هدف اصلي اين پژوهش، معرفي نمونه هاي ايراني از نمايشنامه هاي گزاره گراست تا با تكيه بر آنها بر وجود اين مكتب در ادبيات نمايشي ايران صحه گذاشته شود. واژگان كليدي: مكتب هاي نمايشي، گزاره گرايي (اكسپرسيونيسم)، نمايشنامه، ساعدي، فرسي، رادي
كلمات كليدي : مكتب هاي نمايشي، گزاره گرايي (اكسپرسيونيسم)، نمايشنامه، ساعدي، فرسي، رادي
تاريخ دفاع : 1396-05-10