بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۳۰۵۵۹۹۶۸
نام و نام خانوادگي : زهره سیف الهی
عنوان پایان نامه : ارائه مدلی برای برقراری امنیت در تجارت الکترونیک با تأکید بر شناخت چالش های آن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : تجارت الکترونيکي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
کوروش منوچهری
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از دلایل اصلی محدود شدن مشتریان در خریدهای اینترنتی امنیت آن است. امنیت در تجارت الکترونیک یک نگرانی اساسی برای همگان است و سازمان و افراد را درگیر کرده است. امنیت تجارت الکترونیک شامل سه مؤلفه امنیت، امنیت شبکه و حریم خصوصی مشتریان است. معاملات در تجارت الکترونیک زمانی اتفاق می‌افتد که اقدامات امنیتی لازم وجود داشته باشد. تجارت الکترونیک، امنیت و حریم خصوصی مسئله اصلی در اینترنت و فضای مجازی است. بنابراین برای غلبه بر مشکل امنیتی باید برخی از شرایط محافظتی وجود داشته باشد. این پژوهش با هدف «ارائه مدلی برای برقراری امنیت در تجارت الکترونیک با تأکید بر شناخت چالش‌های آن» انجام شد و از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی می‌باشد. در روند مطالعاتی این پژوهش از مقالات متعدد استفاده شد و 15 چالش که امنیت تجارت الکترونیک را به خطر می‌اندازد شناسایی شد و در اختیار 15 نفر از خبرگان قرار گرفت و توسط فن دلفی این 15 چالش به 11 چالش تقلیل یافت. سپس این 11 چالش مجدداٌ در اختیار خبرگان قرار گرفت و از آنها خواسته که چالش ها را به صورت دوبه دو نسبت به هدف رتبه‌گذاری کنند که نتایج توسط نرم افزار AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از شناسایی و رتبه بندی چالش‌های امنیت در تجارت الکترونیک، رتبه‌بندی چالش‌ها به ترتیب 1)عدم نیروی انسانی متخصص 2)عدم نظارت دولت 3)قابلیت دستکاری 4)تمامیت نداشتن 5)قابلیت انکار 6)محرمانه نبودن 7)عدم دسترس پذیری 8)عدم استاندارد و پروتکل ارتباطی 9)عدم ثبات در توسعه نرم افزار 10)عدم داشتن مجوز 11)عدم یکپارچگی بود که در ابتدا تصمیم بر آن بود که 5 عامل اول به عنوان چالش‌های امنیت در تجارت الکترونیک معرفی شوند، از آنجایی که محرمانه نبودن تنها با 01/0 اختلاف ششم شد؛ لذا تصمیم گرفتیم این عامل را هم جزو چالش‌های برتر تجارت الکترونیک اعلام کنیم. مدل برقراری امنیت در تجارت الکترونیک رعایت همین چالش‌ها در جهت برقراری امنیت می‌باشد. یعنی اگر از نیروی انسانی متخصص استفاده شود و دولت نظارت‌های کافی داشته باشد، میتوان سیستم‌هایی تولید کرد که قابلیت دستکاری نداشته باشند و در هنگام بروز مشکل قابل پیگیری باشند، در هنگام خرید با دادن یک شماره تراکنش و مسائلی از این قبیل از انکار آن بتوان جلوگیری کرد و اسرار کاربر(خریدار-مصرف کننده) حفظ شود. کلمات کلیدی: تجارت الکترونیک،امنیت، امنیت در تجارت الکترونیک
كلمات كليدي : تجارت الکترونیک،امنیت، امنیت در تجارت الکترونیک
تاريخ دفاع : 1397-06-17