بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940050308
نام و نام خانوادگي : مهرداد امیری
عنوان پایان نامه : ارزیابی اقتصادی به کارگیری بتن خودترمیم شونده در سازه های بتنی- زیرساخت ها
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مديريت ساخت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : جواد مجروحی سردرود ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علی گل صورت پهلویانی ,
چكيده : سازه های بتنی مستعد ترک خوردگی می باشند. فرایندهای طبیعی از جمله فرونشست زمین ، زلزله ، تغییرات رطوبت و دما سبب ایجاد ترک در بتن می شوندو ازطریق این ترکها مواد مضر وارد بتن شده و موجب خوردگی میلگردهاو زوال بتن می شوند.جهت مقابله با این مسئله بایستی کیفیت بتن را بهبود بخشید ولی باز هم فقط تا حدی می توان جلوی ترک خوردگی را گرفت هزینه های گزافی در پی دارد به همین جهت دانشمندان با مطالعه روی استفاده از باکتریها در تولید بتن به فن آوری بتن خودترمیم شونده دست پیدا کردند که دوام و عمر بتن را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد. در این تحقیق در ابتدا به بررسی انواع ترکها وعلل ایجاد این ترکها و روشهای مورد استفاده جهت ترمیم این ترکها پرداخته شده سپس به بررسی بتن های خودترمیم شونده به طور جامع تر پرداخته شده است. جهت ارزیابی اقتصادی به بررسی هزینه های مربوط به روشهای متداول ترمیم بتن وبه کارگیری بتن خودترمیم شونده و مقایسه آنها پرداخته شده و با کمک روش دلفی به بررسی نتایج به دست آمده پرداخته شده است و در نهایت این نتیجه بدست آمده که بتن خودترمیم شونده جایگزین مناسبی برای ترمیم بتن به روشهای متداول در زیر ساختهای مهم بتنی به خصوص در مواردی که ترکهای ریز به وجود آمده و احتمال خطر نشت وجود داشته باشد مثل مخازن بتنی آب، می باشد وبه کارگیری آن در این سازه های بتنی خاص و مهم ، قابل توجیه می باشد.
كلمات كليدي : بتن ، ترک ، خودترمیمی ، نانوتکنولوژی ، بتن هوشمند
تاريخ دفاع : 1397-06-11