بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930350022
نام و نام خانوادگي : آرمین شمس اختری
عنوان پایان نامه : ارائه سیستم تشخیص نفوذ در شبکه ابری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کوانتوم ازدحام ذرات
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سید جواد میرعابدینی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شبکه های رایانش ابری با هدف دسترسی افراد به داده ها در هر مکان و زمانی ارائه گردیده اند. همین امر، موجب شده است تا این شبکه ها از لحاظ مسائل امنیتی دچار یک سری مشکلات شوند. لذا ارائه سیستم های هوشمند تشخیص نفوذ و حملات در این شبکه ها امری ضروری به نظر می رسد. از آن جایی که سیستم های تشخیص نفود و جلوگیری از نفوذ مختلفی تا به امروز ارائه شده اند، اما دقت تشخیص نفوذ و حملات در آن به حدی نمی باشد که بتوان به صورت کامل به آنها اعتماد و اطمینان نمود. لذا روش های جدید، به عنوان حوزه داغ تحقیقاتی در این زمینه باز هستند. در این تحقیق، سعی در ارائه یک روش جدید هوشمند و خودکار جهت تشخیص نفوذ از داده های KDDCUP99 شبکه رایانش ابری می شود که مبتنی بر ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ازدحام ذرات می باشد. بدین صورت که داده ها وارد برنامه شده و ابتدا طبقه بندی اولیه دسته ها توسط الگوریتم ازدحام ذرات انجام می شود، سپس الگوریتم ژنتیک عملیات انتخاب بهترین ویژگی ها را انجام داده و دسته بندی را بر اساس دقت زیر مجموعه ها ارائه می دهد. روش پیشنهادی با دقت تشخیص 99.92 درصد، به عنوان یک روش قابل اعتماد ارائه گردیده است. واژه‌های کلیدی: رایانش ابری، سیستم تشخیص نفوذ، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات
كلمات كليدي : رایانش ابری، سیستم تشخیص نفوذ، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات
تاريخ دفاع : 1397-03-30