بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930314893
نام و نام خانوادگي : سعید آقایی
عنوان پایان نامه : تعیین موثرترین محل قرارگیری سخت کننده های محیطی در برج خنک کننده بتنی تحت زلزله حوزه دور با استفاده از نتایج تحلیل دینامیکی خطی طیفی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بهنام ادهمی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جعفر عسگری مارنانی ,
چكيده : با توسعه ظرفیت نیروگاه های حرارتی، نیاز به احداث برج های خنک کننده بلندتر بیش از پیش احساس می شود. بنابراین مهندسان سعی در طرح برج های با پوسته لاغرتر و در عین حال دارای مقاومت کمانشی بیشتر با بهره گیری از رینگ های سخت کننده محیطی دارند. در مطالعات بسیاری به بررسی اثر نیروی باد بر این سازه پرداخته شده است لیکن، اثر شتاب زلزله بر این سازه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با بررسی نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی خطی، بهینه ترین محل قرارگیری رینگ های سخت کننده محیطی تحت اثر نیروی حاصل از شتاب زلزله تعیین شده است. همچنین تاثیر ضخامت و تعداد مختلف رینگ سخت کننده بر عملکرد برج بررسی و بهینه ترین رابطه بین این دو پارامتر از نقطه نظر فنی و اقتصادی نتیجه گیری شده است. برای بررسی این موضوع می توان از روش های تحلیلی مختلف استفاده نمود لیکن در حال حاظر استفاده از روش تحلیل طیفی در کنار درنظر گیری اثرات کمانشی پوسته برج، مناسب ترین روش تحلیلی این نوع سازه ها می باشد.
كلمات كليدي : برج، رینگ، کمانش، طیفی، پوسته، زلزله
تاريخ دفاع : 1396-11-08