بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940004116
نام و نام خانوادگي : عادل حسني پرتويان
عنوان پایان نامه : انتخاب مته بهينه با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند متغييره بر اساس داده‌هاي ميدان گازي پارس جنوبي
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي شيمي - صنايع پالايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :آرش ابراهیم آبادی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
افشين اکبري
چكيده : حفاري سازندهاي زمين شناسي و رسيدن به لايه‌هاي داراي نفت و گاز تنها راه دستيابي به منابع ارزشمند هيدروکربني بوده که هزينه‌هاي زيادي در بخش بالادستي صنعت نفت به اين موضوع اختصاص مي‌يابد. قيمت مته 5-2 درصد از هزينه‌هاي تکميل يک چاه را شامل شده ولي بر هزينه‌هاي کلي حفاري تأثير بسزايي دارد و از آنجا که بيشترين زمان حفاري و تکميل يک چاه مربوط به عمليات حفاري است بنابراين مي‌توان با بهينه سازي انتخاب مته ضمن کاهش زمان حفاري، هزينه‌ها را نيز کاهش داد. براي انتخاب مته روشهاي متفاوتي وجود دارد که رايج‌ترين آنها روش هزينه حفاري واحد طول مي‌باشد. اين روش پارامترهاي اقتصادي مرتبط با کارکرد مته را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. بررسي‌هاي انجام شده نشان داد که نتايج اين روش به دليل عدم توانايي در ارزيابي مته‌هاي مورد استفاده در شرايط متفاوت حفاري، زمين شناسي و ژئومکانيکي به تنهايي نمي‌تواند مقايسه مته‌هاي مختلف و انتخاب مته مناسب را فراهم سازد؛ از اين رو نياز به روش مکملي مي‌باشد تا به کمک روش هزينه حفاري واحد طول آمده و انتخاب مته را بهينه نمايد. در اين تحقيق روش تصميم گيري چند معياره (روش وزن‌دهي ساده) مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت اين روش به عنوان مکمل هزينه‌هاي حفاري واحد طول براي ميدان گازي پارس جنوبي معرفي شده است. پس از آناليز داده‌ها مشخص گرديد در حفاري‌هاي 24 اينچي در سازند آسماري مته شرکت Hughes (81% امتياز)، در حفاري 24 اينچي در سازند جهرم مته شرکت King (65% امتياز)، در حفاري 16 اينچي در سازند ايلام مته شرکت Hughes (52% امتياز)، در حفاري 16 اينچي در سازند لافان مته شرکت Hughes (73% امتياز)، در حفاري‌هاي 12 اينچي سازند هيث مته شرکت Varel (73% امتياز) و در حفاري به قطر 8 اينچ در سازند کنگان مته شرکت Varel (87% امتياز) بيشترين امتياز را کسب کرده و به عنوان بهترين گزينه انتخاب شدند. واژه‌هاي کليدي: انتخاب مته بهينه، روش تصميم گيري چند معياره، روش وزن‌دهي ساده، ميدان گازي پارس جنوبي
كلمات كليدي : انتخاب مته بهينه، روش تصميم گيري چند معياره، روش وزن‌دهي ساده، ميدان گازي پارس جنوبي
تاريخ دفاع : 1397-06-22