بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940161604
نام و نام خانوادگي : مهرداد پاشاپور
عنوان پایان نامه : طراحی و توسعه یک برنامه کامپیوتری سریع به منظور استخراج نقطه طراحی و نقاط خارج از طراحی توربین محوری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پدارم طهرانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد وهابی ,
چكيده : موتور توربین‎ گاز یکی از وسایل تولید انرژی و برق می‎باشد که به‎موجب چگالی حجمی بسیار کم آن استفاده زیادی در صنعت نیروگاهی، خطوط انتقال گاز و نفت، هواپیماها و نیز صنایع پتروشیمی دارد. تخمین عملکرد توربین محوری مه یکی از اجزای موتور می‎باشد می‎تواند در فرایند طراحی و توسعه موتور مورد استفاده قرار گرفته و منجر به بهبود بازدهی و کارکرد توربین شود. در این مطالعه روش تخمین عملکرد توربین به روش یک‎بعدی بررسی شده است. روش ارائه شده بر مبنای معلوم بودن شرایط ورودی گاز و نیز فشار خروجی توربین توسعه داده شده است که شامل دو بخش اصلی است: 1- روش حل توربین، و 2- روش حل پره. در روش حل پره، نمودار عملکردی پره استخراج می‎شود و در روش حل توربین نقطه کاری روی نمودار عملکرد پره‎های مختلف به‎گونه‎ای به‎دست می‎آید که قانون بقای جرم و شرایط مرزی ارضا شوند. روش ارائه شده با یک توربین یک طبقه‎ای صحه گذاری شده و سپس منحنی عملکرد یک توربین چند طبقه‌ای در نسبت فشارها و دورهای مختلف استخراج گردیدند.
كلمات كليدي : توربین گاز، جریان محوری، مدل سازی 1D، طراحی بر روی، طراحی غیر طراحی شده
تاريخ دفاع : 1397-06-21