بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940037434
نام و نام خانوادگي : محمدرضا امیری معین
عنوان پایان نامه : تعیین زاویه خروجی جریان از پره و استخراج منحنی عملکردی پره توربین گاز با استفاده از شبیه‌سازی عددی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد افتخاری یزدی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آرمن آدامیان ,
چكيده : توربین‎ گازی یکی از مهم ترین واحد‎‎‎‎‎‎‎‎‎های تولید انرژی در صنایع و نیروگاه‌های تولید برق می‎باشد که به دلیل نسبت حجم به وزن کم آن، استفاده گسترده‎ای دارد. تحلیل و پیش‎بینی عملکرد قسمت توربین مجموعه توربین گاز می‎تواند در فرایند طراحی و توسعه توربین گاز مورد استفاده قرار گرفته و منجر به بهبود کارایی و عملکرد توربین شود. معمولاً به منظور پیش‌بینی عملکرد توربین از تحلیل جریان در خط میانی (mean line) و توسعه کدهای مربوطه استفاده می‌شود و در آن برای افت فشار و زاویه جریان خروجی از پره همبستگی‌های تجربی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این همبستگی‌ها و روابط تجربی برای یک سری پره‌های خاص و در آزمایشگاه به‌دست آمده و عمومیت ندارد. هدف پروژه حاضر بررسی این همبستگی‎ها برای یکی از توربین‎های رایج صنعتی (MS5001) در نیروگاه‎های ایران است. در این پروژه با استفاده از شبیه‌سازی‌های دوبعدی پره‎ها در مقطع میانی، زاویه جریان خروجی از پره و هم چنین منحنی عملکرد استخراج شدند. برای تولید شبکه عددی از نرم‎افزار گمبیت و برای انجام شبیه‎سازی‎ها از نرم‎افزار فلوئنت استفاده شده است. برای صحه‎گذاری روند انجام شبیه‎سازی از پره نمونه C3X استفاده شد که نتایج آزمایشگاهی آن موجود می‎باشد. نتایج شبیه‎سازی‌ها به‎صورت منحنی‎های زاویه جریان بر حسب نسبت فشار و نیز ماخ خروجی پره، به همراه منحنی دبی بر حسب نسبت فشار برای تک تک پره‎ها استخراج شدند که این منحنی‎ها در کدهای یک‎بعدی می‎توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
كلمات كليدي : توربین گاز، مدل سازی 1D، شبیه سازی 2D، تجزیه و تحلیل عملکرد، ضریب افت فشار
تاريخ دفاع : 1397-06-14