بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911092036
نام و نام خانوادگي : علی کاویانی
عنوان پایان نامه : بهبود عملکرد و ساخت سیستم اندازه گیری تخلیه جزئی در آشکارسازی پالس های تخلیه جزئی تجهیزات فشار قوی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا صباغی ندوشن ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : ازآنجاکه تخلیه‌های جزئی از عوامل بسیار مؤثر در تخریب تدریجی عایق‌ها هستند که در نهایت ممکن است باعث شکست کامل گردند. اندازه‌گیری دقیق و صحیح تخلیه‌ الکتریکی جزئی اولین گام در استفاده از این پدیده مهم در ارزیابی وضعیت عایق در تجهیزات فشارقوی می‌باشد. در این رساله، روش‌های مختلف اندازه‌گیری تخلیه جزئی مورد بررسی قرار گرفته و سپس روش اندازه‌گیری نوینی با توانایی تشخیص پالس‌های تخلیه جزئی طراحی شده است. کالیبراسیون سیستم اندازه‌گیری طراحی شده، مطابق با استاندارد بین‌المللی IEC60270 بوده و عملکرد مجموعه طراحی شده، با سیستم‌های اندازه‌گیری دیگر مقایسه می‌شود. در سیستم اندازه‌گیری تخلیه جزئی ارائه شده، توپولوژی جدیدی برای تشخیص و اندازه‌گیری پالس‌های تخلیه جزئی و نویزها و همچنین کنترل مدارات الکترونیکی طراحی شده است. بخش‌هایی از مدارات آنالوگ توسط نرم‌افزار ORCAD شبیه‌سازی‌شده و در نهایت با ساخت کامل این دستگاه اندازه‌گیری، نتایج مقایسه خواهد شد. نتایج نشان می‌دهد که سخت‌افزار آنالوگ و دیجیتال به همراه الگوریتم‌های طراحی شده با جداسازی پالس‌های تخلیه جزئی از نویزها در بهبود دقت اندازه‌گیری بسیار مؤثر خواهند بود. در این روش نوین علاوه بر کوچک‌تر کردن ابعاد تجهیز و استفاده کاربری آسان‌تر، هزینه‌های ساخت و آزمون تجهیزات فشارقوی نیز کاهش یافته است. 
كلمات كليدي : تخلیه جزئی ، فشار قوی، عايق الكتريكي
تاريخ دفاع : 1394-11-20