بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930390859
نام و نام خانوادگي : آیدین نبیلی طهرانی
عنوان پایان نامه : پیوند بینامتنی (بینامتنیت) در آثار هاینر مولر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد رایانی مخصوص ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
میرعلیرضا دریابیگی
چكيده : بینامتنیت از مهم ترین مباحث تئاتر و ادبیات معاصر است و تئاتر پست دراماتیک از مقوله بینامتنیت بسیار بهره جسته است. پژوهش حاضر، حین بررسی زندگی و آثار هاینر مولر، نویسنده معاصر آلمانی، به بررسی عنصر بینامتنیت، نحوه استفاده و دلایل استفاده آن در آثار مولر پرداخته است. این رساله با بهره گیری از پیوند بینامتنی (بینامتنیت) و دیگر عناصر تئاتر پست دراماتیک در پی اثبات فرضیه زیر است : هاینر مولر با بهره جویی از عناصر تئاتر پست دراماتیک و بینامتنیت در آثارش به نقد ایدئولوژی های حاکم پرداخته است تا ناامیدی، نفرت و دلزدگی خود را از انسان معاصر و آینده او به نمایش بگذارد. پژوهش حاضر، بینامتنیت را از نظرگاه های زبان شناسان متعددی چون باختین، مدودف، ولوشینف، بارت و کریستوا مورد بررسی قرار داده و سه اثر مائوزر، هراکلس و هملت ماشین، نوشته هاینر مولر را بر اساس این نظرگاه ها مورد سنجه قرار داده است. کلید واژگان هاینر مولر، بینامتنیت، پست مدرن، تئاتر پست دراماتیک، اقتباس، ایدئولوژی
كلمات كليدي : هاینر مولر، بینامتنیت، پست مدرن، تئاتر پست دراماتیک، اقتباس، ایدئولوژی
تاريخ دفاع : 1396-12-19