بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930685945
نام و نام خانوادگي : احسان دانش
عنوان پایان نامه : رفتار شناسی تاثیرات ناشی از حضور گسل در یکی از فازهای میدان پارس جنوبی جهت بهبود عملیات حفاری و تعمیم آن به چاه های دیگر
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي شيمي - صنايع پالايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : مهدی نظری صارم ,
افشین اکبری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : مشکلات حفاری در گسل های فعال یکی از مسائل اساسی صنعت نفت و گاز به شمار می رود. گاهی اوقات مسیر چاه در داخل و یا نزدیک یک گسل زمین شناسی یا گنبد نمکی حفاری می گردد که این امر می تواند گاهی اوقات منجر به از دست رفتن چاه و و یا از دست رفتن و پاره شدن بخشی از لوله های جداری درون چاه گردد. از دست رفتن بخشی از لوله های جداری می تواند صدمات مالی جبران ناپذیری در برداشته باشد که گاهی اوقات موجب شکست یک پروژه حفاری می گردد. در مواقعی از حفاری که با یک گسل از قبل پیش بینی نشده مواجه باشیم بر اساس نوع گسل می توانیم سناریوهای متفاوتی جهت ادامه عملیات حفاری در پیش بگیریم، که در این پروژه به دلیل امتداد لغز بودن گسل منطقه، کلیه برنامه های حفاری بر اساس این نوع از گسل طراحی و اجرا شده است. در این پروژه بر آن شده ایم که بر اساس میزان حفاری صورت گرفته شده در زون در حال هرزروی پروسیجری منطبق با شرایط آن منطقه ارائه داده تا از میزان زیان های وارده بر پروژه کاسته گردد. در این پروژه طراحی دوغاب های سیمان با وزن های متفاوت جهت انتخاب بهترین وزن دوغاب سیمان انجام پذیرفته و در نهایت بهترین وزن دوغاب سیمان حاصل گردیده است. کلمات کلیدی: گسل های فعال، هرزروی سیال، مواد کنترل کننده هرزروی، عمليات حفاري
كلمات كليدي : گسل های فعال، هرزروی سیال، مواد کنترل کننده هرزروی، عمليات حفاري
تاريخ دفاع : 1397-06-27