بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940113167
نام و نام خانوادگي : امير سعيد مهران نژاد
عنوان پایان نامه : اندازه گیری مقدار سلنیوم و آرسنیک موجود در آرد گندم توزیع شده در سطح شهر اصفهان به روش آنالیز با فعال سازی نوترونی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی هسته ای
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مسئله غذا، تغذیه، سوء تغذیه و یا گرسنگی سالهاست که در مجامع جهانی مطرح بوده، هست. با نگاهی اجمالی به وضع کشور در طول 20 سال گذشته دو نوع تحول عمده در سبد غذای خانوار در در شهر و روستا روی داده است. اول کمیت و وزن این سبد کاهش یافته و دوم یک جابجائی در میان کالاهای موجود در آن پیدا شده است. یعنی اینکه گوشت و لبنیات و میوه جای خود را به مواد نشاسته ای و قند و چربی داده است و قوت غالب بطور عمده به سمت نان گندم کشیده شده است. بدنبال این جابجائی در سبد غذایی خانوار، شاخص یک سری از بیماریهای مزمن با یک شیب تند رو به افزایش گذاشت و در پی آن عفونت های مزمن، سرطان و بیماریهای قلبی عروقی شایع شد. با کمی بذل توجه به این شعار سازمان بهداشت جهانی، پیشگیری مقدم بر درمان است، و این نکته که پیشگیری از خیلی از این بیماریها ریشه در تغذیه دارد، و تغیر جدی در کیفیت سبد غذایی خانوار طرحی دراز مدت است، و سبد فعلی را باید در کانون توجه قرار دهیم . در این راستا بررسی ریز مغزی ها درموادغذایی و تاثیر آنها بر بیماریهای سخت همچون سرطان بسیارمورد توجه بسیاری از متخصصان در حوزه های مختلف علوم از جمله، علوم پایه، علوم پزشکی و کشاورزی قرار گرفته است. در این میان عنصر سلنیوم و آرسنیک از ویژگی خاصی برخوردار هستند؛ هر دو جزیی از ریز مغذی های ضروری بدن هستند و هردو با یک مکانیسم فید بک منفی در سیستم دفاعی بدن تاثیر می گذارند؛ یعنی آرسنیک کم و سلنیوم زیاد منجر به افزایش کارامدی سیستم دفاعی بدن می شود. در این پژوهش 11 نمونه آرد تهیه شده از کارخانه های آرد اصفهان جهت اندازه گیری دو عنصرسلنیوم و آرسنیک به روش آنالیز فعال سازی نوترونی به مرکز تابش نوترون سازمان انرژی اتمی اصفهان فرستاده شد. و عین این 11 نمونه هم جهت آنالیز به روش برداشت سطح اتمی – کوره گرافیتی به یک آزمایشگاه مرجع فرستاده شد. با توجه به تراکم کم سلنیوم ( در حدود ppb) موجود در مواد غذایی و فراوانی آلودگی مواد غذایی به آرسنیک ، اندازه گیری دقیق میزان این عنصر کم یاب در مواد غذایی با سایرروشهای آنالیز بر پایه شیمی خیلی کم است؛ چون عملا در مراحل آماده سازی نمونه تغییراتی در میزان آن حاصل خواهد شد و از دقت کار خواهد کاست. در این گونه موارد دقیق ترین روش شناسایی این مقادیر کم، همین روش آنالیز فعال سازی نوترونی می باشد. متوسط آرسنیک و سلنیوم در محاسبات آنالیز نوترون وگزارش آزماشگاه برداشت سطح اتمی به ترتیب و بود که تفاوت معنی داری باهم نداشت. و علیرغم محبوبیت و دقت روش آنالیز فعال سازی نوترونی، روش برداشت سطح اتمی می تواند یک روش جایگزین برای روش فعال سازی نوترونی شود.
كلمات كليدي : آنالیز فعال سازی نوترونی، آنالیز برداشت سطح اتمی – کوره گرافیتی، آرد گندم، سلنیوم، آرسنیک
تاريخ دفاع : 1396-06-19