بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۵۰۰۸۶۷۷۵
نام و نام خانوادگي : فاطره شیری
عنوان پایان نامه : انتقال مفاهیم ادبیات فولکلوریک از طریق تصویر سازی مدرن به مخاطب در ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
هانیه شیخی
چكيده : مخاطب، سرمایه‌ یک تصویرگر به شمار می‌آید واحترام به او از اهمیت به سزایی برخوردار است. تصویر وتصویرسازی ابزار ارتباط غیر کلامی وبرآمده از ذهن هنرمند با جهان می‌باشد که همه آن‌ها این زبان را به خوبی متوجه می‌شوند. در این پایان‌نامه به بررسی قصه های فولکلور می¬پردازیم وپژوهش ما درباره چگونگی انتقال مفاهیم فولکلور از طریق تصویرسازی به مخاطب است. واین چگونگی به این معنا می¬باشد که باعث جذب بیشتر مخاطب بشود. این پایان نامه سعی بر این دارد که به رابطه میان قصه¬های فولکلور وفرهنگ عامه یکی از موضوعات مهم در این پژوهش می¬باشد بپردازد. درواقع رابطه تصویرسازی کتاب وقصه های فولکلور که ذاتاَ شفاهی واز نوعی هستند که منبع مشخصی ندارند وسینه به سینه به ما منتقل شدند جالب به نظر می آید. واین قصه های فولکلور که به عنوان مثال در هنگام خواب برای کودکان گفته می شود، حتما تصویرسازی های ذهنی ای را برای مخاطب ایجاد می کند، حال اگر ما همین قصه ها را با یک تصویرسازی به جا ومعقول وزیبا در هم بیامیزیم، جذابیت بیشتری برای مخاطب ایجاد می کنیم. نتیجه ای که از این پژوهش گرفته ام این است که درست است که می شود قصه ها وداستان هایی را نوشت وتصویرگری کرد ولی با تحقیق درباره قصه های فولکلور که سینه به سینه به ما رسیده است را می توان جایگذین قصه هایی که امروزه با آمدن تکنولوژی گفته نمی شود کرد و با تحول و دست بردن در جاهایی از این قصه ها آن را به روز کرد و به مخاطب عرضه کرد، در واقع به جای گشتن برای موضوع جدید، میتوان از قصه های فولکلور که از فرهنگ عامه به وجود آمده است و مردم با آن اشنایی دارند استفاده کرد، کاری که در کشور های غربی انجام می شود و نتیجه خوبی هم گرفته این است که این قصه ها تبدیل به فیلمنامه و بعد فیلم می شود. در نتیچه مهم این است که ما چقدر در برقراری ارتباط با مخاطب موفق می شویم، حال با هر روش رسانه ای که باشد. منابع اصلی این تحقیق شامل اسناد علمی موجود در کتابخانه‌هایی از جمله کتابخانه دانشگاه آزاد تهران مرکز، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، سازمان و¬اسناد و کتابخانه ملی، مقاله ها، منابع و سایت های معتبر اینترنتی و ... می‌باشد. در بخش ارائه پیشنهادات پژوهشگر به پیشنهاداتی پرداخته است که می‌تواند برای نویسندگان، هنرمندان، تصویرگران وسایرین قابل توجه باشد. کلیدواژه ها: ادبیات فولکلور، فرهنگ عامه، قصه های فولکلوریک، تصویرگری، عناصر داستانی
كلمات كليدي : ادبیات فولکلور، فرهنگ عامه، قصه های فولکلوریک، تصویرگری، عناصر داستانی
تاريخ دفاع : 1397-06-01