بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940494908
نام و نام خانوادگي : ارژنگ یزدی
عنوان پایان نامه : مدلسازی ترمودینامیکی جذب سولفیدهیدروژن (H2S) در محلول آبی متیل‌دی اتانول آمین(MDEA) توسط معادله حالت PC-SAFT
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسین سخائی نیا ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
اعظم نجف لو
چكيده : گاز طبیعی به عنوان اصلی¬ترین جایگزین منابع نفتی برای تامین انرژی در سال¬های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که برخی از ترکیبات موجود در گاز طبیعی مشکلات عملیاتی و زیست محیطی به¬وجود می-آورند، به منظور استفاده از آن باید آن را مورد پالایش قرار داد. یکی از این ترکیبات¬، گاز اسیدی سولفید هیدروژن است. یکی از متداول¬ترین روش¬های جداسازی آنها، جذب فیزیکی همراه با واکنش شیمیایی توسط حلال¬های آمینی می‌باشد. در این تحقیق به¬منظور تعیین حلالیت گاز اسیدی هیدروژن¬سولفید در محلول آبي نرمال¬متیل¬دی¬اتانول¬آمین از معادله حالت PC-SAFT استفاده شده است با استفاده از پارامترهاي موجود درمقالات و پارامترهای تنظیم شده در این کار، براي محدوده دمايي 298-413 کلوین و محدوده فشار 5229-11/0 کیلوپاسکال، پيش¬بيني حلاليت تعادلي سولفید هیدروژن انجام پذيرفته است. درصد متوسط قدرمطلق خطای نسبی (AAD%) در دماهای 298، 313، 323، 333، 343، 353، 373، 393، 413 کلوین به ترتیب برابر با /48،
كلمات كليدي : گاز طبیعی ، هیدروژن سولفید، نرمال متیل دی اتانول آمین
تاريخ دفاع : 1397-06-07