بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950070714
نام و نام خانوادگي : محمد رضا ملکی
عنوان پایان نامه : مدیریت انرژی بهینه¬ی خانه¬های هوشمند مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر و پاسخگویی بار با استفاده از الگوریتم¬های بهینه¬سازی ابتکاری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : قدرت - عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حمید رادمنش ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : مصرف روز افزون انرژی الکتریکی در دنیا و همچنین بحران انرژی، محققین و صاحب نظران صنعت برق را در سال‌های اخیر بر آن داشته تا علاوه بر مدیریت سیستم‌های تولید و انتقال انرژی الکتریکی، مدیریت سمت تقاضا را در دستور کار خود قرار دهند. زیرساخت‌های مورد نیاز برای نیل به این هدف را شبکه‌های هوشمند و خانه‌های هوشمند فراهم آورده‌اند. در این پروژه یک خانه¬ هوشمند مجهز به سیستم مدیریت انرژی، مولد فوتوولتائیک (PV)، ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی (باتری)، لوازم هوشمند و پاسخگو به قیمت برق در نظر گرفته شده است. فرض می‌کنیم این مجموعه توانایی تزریق توان الکتریکی به شبکه‌ی بالادست را نیز دارا است. هدف سیستم مدیریت انرژی تعیین زمان استفاده بهینه از تجهیزات خانگی، تعیین زمان شارژ و دشارژ منابع ذخیره‌ساز انرژی و استفاده حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر است، به‌طوری که ضمن رعایت قیود بهره‌برداری منابع ذخیره‌ساز و تجدیدپذیر و همچنین قیود مربوط به بهره‌برداری و استفاده از تجهیزات خانگی، هزینه برق مصرف‌کننده حداقل مقدار ممکن گردد. هزینه‌ی بهره‌برداری از خانه‌ی هوشمند با و بدون درنظر گرفتن هزینه‌ی سرمایه‌گذاری مربوط به لوازم جانبی (سلول‌های خورشیدی، مبدل تکفاز و باتری) ارزیابی شده است. عملکرد سیستم مدیریت انرژی خانه‌ی هوشمند در قالب یک مسئله‌ی بهینه‌سازی آمیخته با عدد صحیح مدل شده است. برای حل این مسئله‌ی بهینه‌سازی تک‌هدفه از الگوریتم فرا اکتشافی ازدحام ذرات استفاده شده است. واژگان کلیدی: خانه‌ی هوشمند، سیستم مدیریت انرژی، پاسخ‌گویی بار، سلول خورشیدی، باتری
كلمات كليدي : خانه‌ی هوشمند، سیستم مدیریت انرژی، پاسخ‌گویی بار، سلول خورشیدی، باتری
تاريخ دفاع : 1397-06-17