بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950239227
نام و نام خانوادگي : محمدرضا نادمی رستمی
عنوان پایان نامه : حل همرفت مختلط نانوسیال هیبریدی با تمرکز بر پاسخ‌های چندگانه
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسین مهبادی ,
سعید دیناروند
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسین مهبادی ,
غلامرضا صالحی
چكيده : نانوسیال هیبریدی به عنوان تعمیمی از نانوسیال تک‌ذره به وسیله‌ی پراکنده ساختن نانوپودر مرکب یا چند نانوذره‌ی مختلف در سیال پایه مهیا می‌شود. در این‌ تحقیق، دو نانوسیال هیبریدی آب – سیلیکا – آلومینا و آب – مس – نقره به طور تحلیلی به منظور توسعه‌ی مسئله‌ی جریان لایه‌ی مرزی آرام همرفت مختلط مگنتوهیدرودینامیک (MHD) پایا در نزدیکی نقطه‌ی سکون به ترتیب روی یک صفحه‌ی مسطح نفوذپذیر عمودی و نیز روی یک استوانه‌ی نفوذپذیر عمودی مدل می‌شود. شایان ذکر است که تحقیق حاضر می‌تواند در خنک‌سازی تجهیزات الکترونیکی و رآکتورهای هسته‌ای دارای کاربرد باشد. توجه می‌دهیم که مدل‌سازی تحلیلی نانوسیال هیبریدی و نیز بررسی پاسخ‌های دوگانه‌ی آن برای اولین بار در یک مسئله‌ی لایه‌ی مرزی با شرایط کنونی انجام می‌گیرد. برای هر دو هندسه، با استفاده از متغیرات تشابهی مناسب، معادلات دیفرانسیل حاکم غیرخطی با مشتقات جزئی به معادلات دیفرانسیل معمولی غیر خطی بی‌بعد تبدیل می‌شوند تا به لحاظ عددی با اعمال یک کد تفاضل محدود به کمک تابع bvp4c در نرم افزار MATLAB حل شوند. با علم به این‌که اعتبارسنجی رویه‌ی عددی با مقایسه‌ی نتایج گزارش شده‌ی قبلی انجام شده و مطابقت خوبی را خاطر نشان می‌سازد؛ می‌توان دریافت که مدل توسعه داده شده می‌تواند با اطمینان بالا برای مطالعه‌ی جریان و انتقال حرارت نانوسیالات هیبریدی در مسائل گوناگون مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه این‌که پاسخ‌های دوگانه‌ی جریان نانوسیال هیبریدی برای هر دو رژیم هم‌دست و متخاصم مشاهده می‌شود؛ درحالی‌که تنها پاسخ‌های اول (شاخه‌ی بالایی جواب) به لحاظ فیزیکی منطقی می‌باشند. از این گذشته، استفاده از مکش و میدان مغناطیسی موجب کاهش ضخامت لایه‌های مرزی سرعتی و گرمایی خواهد شد. در نهایت، بهبود نرخ انتقال حرارت نانوسیالات هیبریدی در مقایسه با نانوسیالات تک‌ذره و سیالات معمولی با کسر حجمی نانوذرات اول و دوم نشان داده می‌شود.
كلمات كليدي : نانوسیال هیبریدی؛ پاسخ‌های دوگانه ؛ نقطه‌ی سکون؛ همرفت مختلط؛ مد‌‌ل‌سازی تحلیلی
تاريخ دفاع : 1397-04-26