بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950210770
نام و نام خانوادگي : شهباز صفائی
عنوان پایان نامه : تعیین کریدور و خطوط قطار سبک شهری با استفاده از Spatial Analyst و روش تحلیل سلسه مراتبی (مطالعه موردی شهر تهران)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهدی حسین پور
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی شفا بخش ,
چكيده : :به علت حجم زیاد سفرها و اهمیت روزافزون ارزش وقت مسافران در سفرهای درون شهری،طراحی سیستم های کارآمد برای حمل و نقل درون شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این میان نیاز به سیستم های جدید و کارآمد برای حمل و نقل در شهرهای بزرگ امری قطعی است. یک گزینه کارآمد برای سیستم حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ، سیستم قطار سبک شهری (LRT) است.یکی از مباحث مهم مربوط به این گونه سیستم ها، مساله طراحی شبکه و مسیریابی خطوط در این سیستم است. به طور کلی به علت بزرگی ابعاد و پیچیدگی ساختار، یک روش تحلیلی برای حل مساله مسیریابی خطوط حمل و نقل سریع شهری وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مساله مسیریابی خطوط حمل و نقل سریع شهری را مورد بررسی قرار داده آنگاه با استفاده از مدل حمل‌ونقل شهر تهران در محیط نرم‌افزاری (EMME/2) ، شاخص‌های عملکردی ترافیکی در حالت قبل و بعد از پیاده سازی خطوط منتخب قطار سبک شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که با اعمال خطوط منتخب قطار سبک شهری در شهر تهران با استفاده از این روش، سرعت در شبکه معابر بالا رفته، مسافت طی شده در شبکه بدلیل پوشش مناسب خطوط حمل و نقل عمومی کم شده است و نشر آلاینده‌های زیست‌محیطی بدلیل کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی، کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. واژه‌هاي كليدي: قطار سبک شهری(LRT)، مسیریابی، تحلیل سلسه مراتبی(AHP)، طراحی شبکه حمل و نقل، مکانیابی
كلمات كليدي : قطار سبک شهری(LRT)، مسیریابی، تحلیل سلسه مراتبی(AHP)، طراحی شبکه حمل و نقل، مکانیابی
تاريخ دفاع : 1397-06-20