بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930414049
نام و نام خانوادگي : وحيد عظمتي
عنوان پایان نامه : پاسخ لرزه ای سازه بتن آرمه موجود بواسطه میراگر ویسکوز تحت اثر اضافه کردن طبقات
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد صادق روحانی منش ,
چكيده : هنگامی که بررسی عملکرد سازه مورد نظر باشد، به دلیل اینکه پیش بینی عملکرد و آسیب سازه تنها در ناحیه غیرخطی امکان پذیر است، استفاده از روشهای خطی ممکن نیست. از طرف دیگر پیچیدگی و غیر عملی بودن روش های تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی برای موارد کاربردی، موجب شده که روش های تحلیلی استاتیکی غیرخطی مورد توجه قرار گیرند.روش تحلیل دینامیکی غیرخطی به عنوان روش دقیق تری برای ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها می باشد اما به دلیل اینکه این روش به نسبت روش های دیگر پیچیده تر و ملزم صرف زمان زیادی می باشد و برای مقاصد عملی مقرون به صرفه نمی باشد.از این رو در علم مهندسی زلزله با توسعه مفاهیم لرزه ای ابزار محاسباتی نیز توسعه یافته است و تحلیل استاتیکی غیرخطی به عنوان روش ساده تر و سریعتر مورد توجه مهندسان قرار گرفته است.تحلیل استاتیکی غیر خطی موسوم به پوش اور در مقایسه با تحلیل های استاتیکی مرسوم دارای دقت بالاتری می باشد .تحلیل استاتیکی غیرخطی به دو دسته اصلی سنتی و پیشرفته تقسیم می شود. در این پژوهش به مدلسازی سه ساختمان سه، پنج و هفت طبقه بتنی پرداخته و عملکرد این سازه ها تحت تحلیل تاریخچه زمانی ( دینامیک غیر خطی) و تحلیل پوش اور ( استاتیک غیر خطی) مورد بررسی قرار گرفت و مدل ها توسط مطالعات پیشین صحت سنجی شدند. در این راستا عملکرد ساختمان با میراگر ویسکوز مورد بررسی قرار گرفته و نتایجی از قبیل برش پایه، میزان دریفت ساختمان و همچنین جابجایی طبقات مطالعه شد.در این مطالعه از دوره بازگشت های 475، 2000 و ... استفاده شده است.
كلمات كليدي : تحلیل دینامیکی غیرخطی ،تحلیل استاتیکی غیرخطی، سازه های بتنی
تاريخ دفاع : 1397-06-21