بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950281673
نام و نام خانوادگي : مهدي فرحناك ضرابي
عنوان پایان نامه : پژوهشي درباره پبشينه خط و نوشتار و سير تكاملي خطوط در ايران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی حاتم ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جمشید حاتم ,
چكيده : بی تردید اختراع خط کلید گشایش بسیاری از اختراعات و اکتشافات بود بسیاری از مجهولات و نادانسته های بشری را روشن نموده است آثار به جای مانده چه آنهایی که در غارها به تصویر در آمده و چه آنهایی که در ظروف منقوش شده و چه آنهایی که به صورت الواح و کتیبه بر گل و آجر و سنگ ضبط شده همه به منزله چراغ هایی است که تو راه تاریک و پر پیچ و تاب تمدن بشری را روشن کرده و فرا راه آیندگان قرارداده است خط را مادر فرهنگ و تمدن بشر هنر ثبت ذهنیات و دانسته های انسان می دانند زیرا که هزاران سال است که خط به گونه ای با فرهنگ بشر درآمیخته که اندیشه جدایی شان حتی ناممکن می نماید خط و نوشتار در واقع وسیله ای برای ذخيره‌سازي اطلاعات است. در جوامع اوليه، پيش از بهره‌گيري از نوشتار، ذخيره‌سازي اطلاعات به كمك حافظه انجام ميگرفت. بسیاری از باستان شناسان بر این عقیده پایبندند که فرايند نوشتار از زماني شكل ‌گرفت كه ماده‌اي براي نوشته شدن وجود داشت؛ به عبارت ديگر، موجوديت نوشته وابسته به موجوديت ماده‌اي بود كه بتوان روي آن نوشت. نوع این ماده بر تكامل خط، شكل و اندازه ابزار نوشتار تأثير داشته است. پيشينه نوشتار به معني عام، از آغاز تاريخ مي‌رسد و از جمله موادي كه نوشتار روي آنها صورت گرفته مي‌توان به سنگ، چوب، فلز، پوست، برگ درخت، استخوان، صدف، گِل‌رُس و غیره اشاره كرد. ( نباید پنداشت که خط یکباره در گوشه‌ای از جهان از طرف یک یا چند تن به طور کاملی اختراع شده و از آن جا به سایر جاها به ارمغان رفته است و یا هر قومی برای خود خطی کامل و زیبا ساخته آن را به دیگران آموخته‌اند، بلکه باید دانست که اصل خط‌های عالم، از نقش کردن پندار و تصور بشری با صورتی ساده و عاری از صنعت و کودکانه برخاسته است.انسان از وقتی که به خود آمد و ارتباطی بین افراد صورت گرفت سعی داشت که اندیشه‌ها، مرادها و بویه‌‌های خود را به صورتی و شکلی به طرف بفهماند و ساده‌ترین طرزی را که برای به جا آوردن این مقصود پیشنهاد خاطر ساخت آن بود که آن خیال‌ها را بر روی صفحه‌ی سنگ یا پارچه‌ی تخته یا بر دیوار و اِشگفت مطابق صورت خارجی که در نظر است مجسم سازد، پس قدیم‌ترین خط‌های عالم قدیم‌ترین نقش‌هایی است که مردم برای مجسم کردن اندیشه‌های خود نگاشته‌اند و خط بدین طریق رفته رفته به وجود آمده است و....
كلمات كليدي : خط، نوشتار، ايران،
تاريخ دفاع : 1397-06-11