بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940258096
نام و نام خانوادگي : امیرحسین آقایی
عنوان پایان نامه : نسبت تخیل و سکوت در نمایشنامه های پست مدرن
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این رساله با مرور بر مدرنیسم، پست مدرنیسم، تئاتر پست مدرن و تخیل به بررسی عنصر تخیل و سکوت در تئاتر پست مدرن خواهد پرداخت. تخیل در دوره های مختلف زندگی بشریت شکل های متفاوتی به خود گرفته است . انسان در دوره باستان به دلیل کم دانشی نسبت به پدیده ها به خرافات و جادو پناه برد و تخیل، سعی در باز نمایی عینی واقعیت داشت. در عصر مدرنیسم، تئاتر سعی در بازسازی و باز نمایی واقعیت داشت. پس تخیل جنبه ی تقلیدی پیدا می کند و این ویژگی به خصوص در سبک های «رئالیسم» و «ناتورالیسم» بسیار مشهود می شود. علم محوری در این دوره تخیل را در محدوده ی حواس پنج گانه ی بشری به بند می کشد. اما در تئاتر پست مدرن ، به دلیل حضور اصل عدم قطعیت، کثرت گرایی ، علم زدگی وتوجه به دنیای ماوراء طبیعه، تخیل از نقش انفعالی خود رها شده و خلاق و مبتکر می شود و به جای باز سازی طبیعت به باز آفرینی آن می پردازد. تا جایی که سعی دارد با ایجاد فضاهای فرا واقعی به ناخودآگاه نمایشگر و تماشاگر نفوذ کرده و شناخت هر دو را، به سطحی بالاتر از شناخت و آگاهی روزمره برساند. به همین سبب ، نقش و جایگاه «تخيل» در تئاتر پست مدرن ، به ویژه در عرصه ی آشتی دادن گونه های مختلف و حتی متضاد هنری و ورود به حوزه ی ناشناخته ها، اهمیت شاخصی می یابد. کلید واژه های این رساله شامل واژه های مدرنیسم، پست مدرنیسم، تئاتر پست مدرن و تخیل و سکوت می باشد.
كلمات كليدي : مدرنیسم، پست مدرنیسم، تئاتر پست مدرن، تخیل ، سکوت
تاريخ دفاع : 1397-06-18