بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930569677
نام و نام خانوادگي : نگین امینی
عنوان پایان نامه : بررسی تعداد نسخه های mRNAی ژنck-8 موجود در نمونه خون به عنوان مارکر تشخیصی در بیماران مبتلا به سرطان سینه با روش Real Time PCR
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سعید ذاکربستان آباد
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رودابه بهزادی ,
چكيده : سرطان پستان از دومین سرطانهای شایع در بین زنان جهان می‌باشد تشخیص دیر بیماری می‌تواند منجربه مرگ بیمار گردد و درمان آن هزینه بسیاری را به اقتصاد کشور وارد نموده، لذا تشخیص به موقع بیماری درد و هزینه های تحمیلی را برای بیماران کاهش خواهد داد CK-8 دارای پتانسیل جهت تشخیص زودهنگام سرطان پستان می‌باشد در این مطالعه، پتانسیل بیان ژن CK-8 به عنوان بیومارکری ملکولی در تشخیص سرطان پستان در سیستم گردش خون با استفاده از تکنیک Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان با انجام تحقیق و بررسی بیشتر در مورد مکانیسم و نحوه اثر این ژن، از آن به عنوان یک هدف مناسب برای درمان سرطان پستان استفاده کرد.
كلمات كليدي : سرطان، تومورمارکر، CTC
تاريخ دفاع : 1395-11-21