بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940290885
نام و نام خانوادگي : عبدالکریم طرفه‌نژاد
عنوان پایان نامه : سیر تطور داستان سیاوش از اسطوره تا تئاتر مطالعه موردی (سووشون به کارگردانی منیژه محامدی، سوگ سیاوش به کارگردانی پری صابری و روز سیاوش به کارگردانی شکرخدا گودرزی)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اسطوره‌ها تغییر شکل می‌دهند، نمی‌‌میرند. ترس‌ها و نیازهای اساسی بشر به زمان و مکان معینی محدود نمی‌شود، آئین‌ها، آینه‌ی ترس‌ها و نیازهای طبیعی مردم هستند و در برابر ترس‌ها و نیازهای طبیعی مردم زاینده‌ی اساطیر و آئین‌ها، سیاوش یکی از این اساطیر است. او به سوی مرگ می‌رود تا با نابودی تن، روح خود را از رنج برهاند. سیاوش را جهان و سرنوشت به سوی مرگ می‌راند و دیگران تنها دست افزار مرگ هستند. سیاوش روشنفکری آرمانی است که برای صلح و یگانگی جهان می‌کوشد. در همان زمان از سرزمین خود رانده می‌شود و درگیر بحران هویت می‌شود. فرم‌های بیانی متفاوتی وجود دارد که به موضوع سیاوش پرداخته است. این فرم‌های بیانی تلاش داشته‌اند شادی‌ها، بحران‌ها، سختی‌ها و چالش‌های جامعه را به خوبی دیده آن را از فکر و اندیشه هنرمند عبور دهد و در قالب یک اثر هنری رخ بنمایند و خود را به نمایش بگذارند. در این پایان‌نامه از آثار «منیژه محامدی» «سووشون» پری صابری «مرگ سیاوش» شکر خدا گودرزی «روز سیاوش» استفاده شده است. هدف از ارائه این پژوهش آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان محققین و پژوهشگران تئاتر با این موضوع است که داستان سیاوش برای گذر از اسطوره و در آمدن به قالب‌های جدید و فرم‌های بیانی تازه چه مسیری را طی کرده است و برای نگارش یک اثر جدید درباره سیاوش چگونه به کشف عناصر دراماتیک پرداخته و آن را برای مخاطب جالب، شگفت‌انگیز و باورپذیر نماییم. یکی از ویژگی‌های تئاتر پست مدرن بازگشت به گذشته فرهنگی و خلق آثار جدید از دل اسطوره و آیین و نمایشواره‌های کاروانی و آثار کهن است. نویسندگان و نمایشنامه نویسان امروز با نگاه تازه و با رویکردی نو به داستان سیاوش، با آفرینش خلاق و جادوی حضور صحنه‌ای شخصیت‌ها بر صحنه تئاتر به سمت تئاتر پست مدرن گام برداشته‌اند این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و اسنادی با استفاده از مطالعات موردی و روش تطبیقی تحلیلی جهت دست یابی به شکلی متفاوت و کاربردی برای هنر نمایش و تئاتر انجام شده است. واژه‌های کلیدی: اسطوره، سیاوش، رمان، تئاتر، پست مدرنیسم
كلمات كليدي : اسطوره، سیاوش، رمان، تئاتر، پست مدرنیسم
تاريخ دفاع : 1397-06-13