بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950090781
نام و نام خانوادگي : صدیقه مومنی نژاد
عنوان پایان نامه : زیباشناسی خیال (رئالیسم جادویی) در تصویرسازی کتاب کودکان و نوجوانان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر رخشان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
چكيده : در این پژوهش، ابتدا مروری شد بر ادبیات و فرهنگ توده ها و هم چنین زیرمجموعه های ادبیات فولکلور مورد مطالعه قرار گرفت و سپس اهمیت فولکلور در شکل گیری فرهنگ اشاره شد و سپس به ساختار رئالیسم جادویی پرداخته شد . پس از آن ساختار تخیل و گونه های آن مورد بررسی قرار گرفت . نظریه های افراد گوناگون از دوران باستان تا دوران معاصر مورد مطالعه قرار گرفت . در ادامه عناصر مؤثر بر تخیل و نیز موانعی که بر سر راه آن است ، بررسی شد و نیز روشهایی برای پرورش خلاقیت و بیان هر چه بهتر آن ارائه گردید به دنبال آن داستان های ایرانی ، از حیث ریخت شناسی و ویژگی های شخصیت های آن با دقت بیشتر مورد بررسی قرار گرفت . انواع صورت های تمثیلی بیان شد . برای نشان دادن دلایل استفاده مداوم افسانه های کهن توسط تصویرگران ، تاریخ روایت گری در ایران و اروپا مورد بررسی قرار گرفت . در آخر، بررسی دقیقی در باب همراهی داستان های کهن با تصاویر نو انجام شد . این تحقیق نقش اساسی زیباشناسی خیال (رئالیسم جادویی) در شکل گیری تصاویر و چگونگی پیوند بهتر و محکمتر آن با متن و استفاده از آن برای رشد دادن هر چه بیشتر آموزش فرهنگ کهن در بین کودکان و نوجوانان عصر حاضر است . با توجه به این موضوع که قصه گویی یکی از عوامل ترویج فرهنگ است ، شیوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و اینترنتی است . واژگان کلیدی: فولکلور، رئالیسم جادویی، مصورسازی قصه ها، خیال، تخیل، آفرینندگی
كلمات كليدي : فولکلور، رئالیسم جادویی، مصورسازی قصه ها، خیال، تخیل، آفرینندگی
تاريخ دفاع : 1397-06-21