بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930560299
نام و نام خانوادگي : محمد علی ناظری
عنوان پایان نامه : ارزیابی و براورد حجم ضایعات ساختمانی در پروژه های ساختمانی ( بررسی موردی منطقه 5 شهرداری تهران )
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد حسن رامشت ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جواد مجروحی سردرود ,
چكيده : چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه ، اهداف ، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ) : یکی ازعوارض افزایش ساخت و ساز، افزایش ضایعات ساختمانی است که تاثیرات مهمی بر محیط زیست و هدر رفت منابع مالی و معدنی دارد. هدف آنستکه، در ابتدا بدانیم این ضایعات از چه مصالحی تشکیل شده اند؟ تا برنامه ریزی لازم برای حذف و کاهش انها انجام گیرد. بدین منظور منطقه پنج شهرداری تهران ، که منطقه ای وسیع و جوان است بعنوان جامعه تحقیق انتخاب گردید. سپس با یک روش ابداعی نسبت به اندازه گیری عملی مواد و مصالح تشکیل دهنده ضایعات ساختمانی، پرداخته شد. در اين روش نمونه هاي متعددي به حجم يك متر مکعب از ضايعات ساختماني اخذ و توزين گرديد سپس به صورت دستي و با دقت فراوان تفكيك و هر كدام وزن گرديده و نسبت وزني آنها نسبت به وزن كل و نهايتا درصد آن نسبت به كل بدست آمده است. نتایج بدست امده مبین انست که : مصالح تشکیل دهنده ضایعات در هر متر مربع شامل: آجر شکسته و سالم بتن،،شن و ماسه سنگ گچ آسفالت انواع فلزات کاشی و سرامیک چوب خاک وریزدانه ها شیشه و بقیه با میانگین وزن 34/1 تن می باشد. ایجاد ضایعات ساختمانی از دیدگاه اکثریت سازندگان و سرمایه گذاران" کم اهمیت"، اساتید دانشگاه و نخبگان" با اهمیت زیاد" و از نظر مهندسان ناظر و اجرا "از درجه اهمیت متوسط" برخوردار است . از نقطه نظر اکثر مخاطبین، مدیریت نقش مهمی در ایجاد و یا کنترل برای کاهش ضایعات خواهد داشت . آشنایی مدیران باشیوه های دفع و بازیافت" زیاد" و بقیه گروهها "کم و متوسط" می باشد. مهمترین دلیل ایجاد گسترده ضایعات به ترتیب" کم هزینه بودن"، "نبود قانون مناسب"، "دوباره کاری" و "کیفیت بد مصالح" است. مناسبترین روش تخریب برای ایجاد ضایعات کمتر ، روش استفاده از ابزار دستی می باشد. تمامی گروهها نقش روش تخریب را در ایجاد ضایعات غیر قابل استفاده، "زیاد" و "خیلی زیاد" دانسته اند. مناسبترین روش مواجهه با ضایعات از دیدگاه سازندگان "انتقال – بازیافت"، از نظراساتید دانشگاه و نخبگان"جداسازی در مبدااز منظر"،مهندسان"انتقال به سایت بازیافت"،واز دیدگاه مدیران شهری "غرامت و جریمه برای افرادیکه ایجاد ضایعات بیشتر از حد معمول تولید می نمایند"می باشد. مهمترین پیشنهادات برای کاهش ضایعات عبارتست از: شیوه تخریب مناسب، مدیریت بهینه ضایعات و مصالح ساختمانی، اصلاح و ارتقاء جایگاه مراکز جمع آوری ضایعات، اهمیت نقش دولت وشهرداریها، استفاده بهینه از ضایعات موجود.
كلمات كليدي : ضایعات ساختمانی ، مدیریت ضایعات ساختمانی ، مدیریت زیست محیطی ضایعات ساختمانی ، حجم ضایعات ساختمانی ، مواد تشکیل دهنده ضایعات ساختمانی
تاريخ دفاع : 1397-04-23