بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950109385
نام و نام خانوادگي : پریسا یاورزاده
عنوان پایان نامه : مقایسه‌ی تصویری باغ‌های ایرانی در پس زمینه نگارگری "مکتب هرات" و "مکتب تبریز".
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اکبر نیکان‌پور
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
امید ابراهیم
چكيده : مبنای مطالعه پژوهش، مقایسه ی تصویری باغ های ایرانی در نگارگری مکاتب هرات و تبریز است. در ابتدا دلایل دلبستگی ایرانیان به باغ را از دوران باستان و سپس با استناد به آیات قرآن، ادامه ی اشتیاق در ایران بعد از اسلام ذکرشده است.ادبیات در نزد ایرانیان به عنوان مادر هنرها در ادامه ی این شور و دلبستگی نقش داشته است. علت تقدس و نمادین بودن برخی درختان و گیاهان که از دوره ی میتراییسم و مهرپرستی در اندیشه ی ایرانیان ریشه داشته ، بیان گردیده است. باغ تصویری کوچک شده از دنیای ماست. باغ ایرانی نماد بهشت است. نگاره های بجا مانده در گوشه و کنار جهان از مینیاتور ایرانی مؤید این نکته است که با ذکر نمونه های تصویری بدان استناد شده است. در مکتب اول تبریز(ایلخانی) تأثیر مکتب بغداد (عباسی) در قلم گیری های زمخت، استفاده از رنگ نقره ای متأثر از هنر بیزانس و اسلوب های هاشورزنی دوره ی تانگ (چین) کاملا مشهود است. بتدریج نگارگری آن دوره هویت ایرانی به خود گرفت و با بهره گیری از نبوغ ذاتی اش از برخی از افراط گری در نمودن جزییات و تأثیرات چین رهایی یافت و در این مرحله ی گذار به مکتب هرات رسید. نگارگر مکتب هرات با بردن خط افق به بالای صفحه جا برای کشیدن عناصر دیگر می افزاید منظره ی بهشت گونه از درختان و گیاهان با دقت در کشیدن دانه دانه ی برگها و گل ها و نیز تنوع در شکل و رنگ از ویژگی های آن است. فضای خیال انگیز و شاعرانه در نگاره‌ها موج می‌زند. تکامل نگارگری تا دوران مکتب دوم تبریز(صفوی) ادامه دارد. تحرک و جنبش ، حالت چهره ها و اندام ها، هماهنگی فرم و حرکت شاخه های درختان در راستای تأکید بر موضوع در مکتب تبریز شکوفا می شود. تا حدی که درختان و جانوران علاوه بر این که از کادر خارج می شوند بالعکس از حاشیه به تصویر می‌روند. با این که عصر طلایی نگارگری در دوره ی صفوی به اوج می رسد، اما در همین دوره نیز بدلیل عدم حمایت دربار در راه دیگری جریان می یابد که در حیطه ی پژوهش نیست. پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته و دامنه ی مطالعاتی آن کتاب های منتشر شده و مقالاتی است که از اینترنت به دست آمده است. کلیدواژگان: هنر مادر، باغ، مکتب اول تبریز، مکتب هرات، مکتب دوم تبریز
كلمات كليدي : هنر مادر، باغ، مکتب اول تبریز، مکتب هرات، مکتب دوم تبریز
تاريخ دفاع : 1397-06-21