بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940079541
نام و نام خانوادگي : محدثه حسینعلی
عنوان پایان نامه : تاثیرنانوذرات هیدروکسید لایه ای دوتائی (LDH) بر خواص ترمومکانیکیآمیزهزیست تخریب پذیر پلی هیدروکسی بوتیرات والرات/پلی کاپرولاکتون PCL/PHBV به منظور کاربرد در سامانه های انتقال دارو
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر شاهرخ شجاعی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر وهاب الدین گودرزی
چكيده : چكيده کاربرد پلیمرهای زیست تخریب پذیری در بسیاری از حوزه های زندگی روزمره وجود دارد از جمله اینکه این مواد در مهندسی بافت برای ساخت اسکفولدهای جایگزین بافتهای آسیب دیده استفاده می‌شوند از سوی دیگر این مواد به دلیل سازگاری بالایی که با بدن انسان دارند می تواند حامل مواد دارویی باشند و در انتقال دارو به بدن نقش موثری را ایفا کنند. در این پژوهش پلیمرهای زیست تخریب پذیرPHBV و PCL با نسبتهای مختلف ۲۵/۷۵، ۱۰/۹۰ و نانوکامپوزیتهای آن با همین نسبت با استفاده از نانوذره LDH با درصدهای وزنی متفاوت ۱ و ۳ درصد وزنی به طریق روش ریختگری محلولی تهیه شد.برای ارزیابی خواص مورفولوژی نمونه¬های تهیه شده از آزمون هایSEM، TEM و DMTA استفاده شده است. در آزمون SEM نشان داده شده که اولا دو پلیمر با هم سازگار هستند و با تغییرات ترکیب درصد در الیاژ تغییری در مقدار سازگاری نمونه ها مشاهده نمی‌شود همچنین تشخیص نانوذرات به عنوان عوامل مهم در سازگاری نمونه ها با استفاده از این آزمون کاری بسیار سخت است. برای تشخیص اثر نانوذرات در مورفولوژی نمونه ها باید از آزمون TEM استفاده شود. در آزمون TEM نشان داده شده که جدایی فاز داشتیم و LDH تمایل به قرار گیری در فازPHBV دارد و نسبت به PCL ناسازگار است و هر چقدر نانوذرات بیشتر شد LDH ها بیشتر کلوخه می شوند. در ازمون DMTA نشان داده شده که پلیمر زیست تخریب پذیرPCL ماده ای نرم تر از پلیمرPHBV است و بعد از ترکیب و آلیاژ سازی این دو ماده با یکدیگر مدول ذخیرهپلیمرPHBV به عنوان فاز ماتریس کاهش مییابد اما مقدار پارامتر اتلاف در نمونه افزایش مییابد و با حضور نانوذره در آن بر مقدار سختی نمونه افزوده می شود. همچنین نشان داده می شود که مقدار پراکنش نانوذره در ماتریس پلیمری ارتباط بسیار مستقیمی بر روی خواص ویسکوالاستیک نمونه دارد.
كلمات كليدي : پلی هیدروکسی بوتیرات والرات - پلی کاپرولاکتون
تاريخ دفاع : 1396-10-25