بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940037452
نام و نام خانوادگي : محمد نوری
عنوان پایان نامه : تعیین معیار بهینه انتخاب استم سیمانی و غیر سیمانی با استفاده از ترکیب روش های تجربی پزشکی و روش های نرم افزاری تحلیلی مکانیکی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
شاهرخ شجاعی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پدارم طهرانی ,
چكيده : چکيده در این پایان نامه مطالعه تنش¬های متمرکز بر روی دو نوع استم سیمانی و غیر سیمانی با دو نوع متریال تیتانیومی و کروم کبالت مولیبدنی از طریق شبیه سازی در نرم افزار کامسول انجام گرفته است. نتایج شبیه¬سازی با نتایج بدست آمده از روش¬های تجربی انتخاب استم توسط متخصصین جراحی تعویض مفصل مقایسه شده و یک روش و معیار بهینه جهت انتخاب استم حاصل گردیده است. در طراحی صورت گرفته در نرم افزار کامسول شرایط مرزی بر روی چهار نمونه استم اعمال شده و نقاط متصل یه استخوان فمور و سیمان و نقاطی که بر روی آن بارگذاری ایجاد گردیده توسط نرم افزار مشخص شده است. تمامی قسمت¬های تنه ی استم به استخوان یا سیمان متصل و ثابت فرض شده و بر روی قسمت سری استم نیرویی متناسب با وزن یک فرد 60 ساله به اندازه¬ی یک نیم تنه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل دال بر این نکته است که با توجه به تغییرات ایجاد شده در هر یک از مدل¬ها، استم کروم کبالت مولیبدن از سختی بالاتری برخوردار است. در حین تحقیق، برای بدست آوردن روش¬های تجربی انتخاب استم جهت بیماران، به میان متخصصین جراحی تعویض مفصل رفته و پس از انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه¬ طرحی شده توسط ایشان نتایج و روش تجربی تدوین گردیده است. از این نتایج تجربی مشخص شد پزشکان بدون توجه به متریال تشکیل دهنده استم و فقط بر اساس شرایط بیمار و سن بیمار از بین استم سیمانی یا غیر سیمانی یکی را انتخاب می¬کنند. پزشکان برای بیماران با سن بالا استم سیمانی و برای بیماران جوان از استم غیر سیمانی استفاده می¬نمایند. در پایان و براساس نتایجی که از این پژوهش به دست آمد می¬توان به این نکته اشاره نمود که جهت انتخاب صحیح، علاوه بر مشخص شدن نوع سیمانی و یا غیر سیمانی و سن بیمار نیاز به شناخت خواص متریال استم نیز وجود دارد. چرا که آلیاژ کروم کبالت مولیبدن با سختی بالایی که دارد بهتر است با سیمان استخوانی مورد استفاده قرار گیرد و آلیاژ تیتانیوم آلومینیوم به دلیل خاصیت انعطاف¬پذیری، بهتر است بدون سیمان استخوانی در داخل کانال مدولار استخوان فمور قرار گیرد. ضمن آن که این آلیاز برای بیماران جوان که از فعالیت بدنی بالایی برخوردارند مناسب¬ترخواهدبود
كلمات كليدي : پروتز سیمانی و غیر سیمانی
تاريخ دفاع : 1397-06-22