بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950128888-08
نام و نام خانوادگي : پانته آ علیزاده
عنوان پایان نامه : بررسی كاركرد تصوير در موشن گرافيك با رویکرد حفظ پايداري هواي پاك شهري
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر رخشان ,
چكيده : در این پژوهش در پنج فصل سعی شده تا ویژگی های موثری که یک اثر گرافیک متحرک به عنوان یک اثر تصویری نسبت به دیگر رسانه های هنری دارد مشخص شده، و میزان تاثیرگذاری آن بر پایداری هوای پاک شهری مورد بررسی قرارگیرد. بر طبق نتایج بدست آمده نقش فرهنگ برای آگاهی افراد در سطوح مختلف اجتماعی، برای حفاظت از محیط زیست بسیار مهم بوده و ایجاد رغبت و انگیزه براي حفاظت و کاهش آلودگی هوای شهرها یکی از کارکردهای مهم فعالیتهای فرهنگی می باشد که هوای شهرها را به سمت پایداری و پاکی سوق می دهد. بر همین اساس گرافیک متحرک به عنوان هنری که بر آمده از تکنولوژی می باشد، توانایی ایجاد ارتباط بهتری با مخاطب عصر حاضر که بخش های زیادی از زندگی او هم با تکنولوژی عجین شده، دارد. همچنین امروزه به دلیل رشد سریع علوم و در کنار سرعت زندگی شهری، زمان عنصری ارزشمند می باشد. به همین خاطر باید از رسانه هایی استفاده نمود که در کمترین زمان، بیشترین اطلاعات را به مخاطب ارائه نماید. از این رو، گرافیک متحرک به دلیل آنکه علاوه بر حس بینایی با حس شنوایی مخاطب نیز سروکار دارد، نسبت به رسانه های دیگر گرافیک تاثیر بیشتری و موثرتری بر مخاطب می گذارد. استفاده از این ویژگی و ماهیت متحرک آن که با استفاده از انواع تصويرسازي، عكس، حروف و كلمات و موسيقي، بصورتی کوتاه، موجز و مینیمالیستی موجب انتقال ساده تر و سریعتر اطلاعات و یادگیري آسان تر آن می شود. به همین اساس، استفاده از گرافیک متحرک، در زمینه محیط زیست و آلودگی هوای شهری، مطمئنا یکی از بهترین و موثرترین راه های حفظ پایداری هوای پاک شهری می باشد.
كلمات كليدي : گرافیک متحرک، هوای پاک، ارتباط بصری، تصویر
تاريخ دفاع : 1397-06-10