بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940312542
نام و نام خانوادگي : سپهر نوده فراهانی
عنوان پایان نامه : بررسی نقش شیر در فرهنگ و هنر ایران باستان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رامین مهدی نژاد درستی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمدرضا فیروزه ,
چكيده : تمدن ایران با مهاجرت آریاییان به فلات ایران آغاز شد،آریاییان مهاجر در طول این مدت در کنار فرهنگهای اطراف مانند عیلامی ها زندگی کردند.با ضعف عیلامی ها،آریایی های غرب فلات ایران به نام مادها قدرت گرفته و اولین حکومت آریایی را ایجاد نمودند.پس از آن قدرت را به پارس ها،دیگر آریایی های فلات ایران واگذار کردند.پارس ها به فرماندهی کوروش توانستند حکومت های اطراف خود را مغلوب کرده و امپراتوری عظیم هخامنشیان را بوجود بیاورند و حکومتشان را بر پایه احترام به فرهنگها،ادیان و سیاستهای ملل مغلوب بنا نهادند و شکلی تازه در شیوه حکومتداری بوجود آوردند،این برخورد را در هنر این دوره نیز می توان مشاهده کرد به صورتی که هنرمندان از ملل دیگر برای کار به پرسپولیس می آمدند و اینگونه هنری بین المللی بوجود آوردند که سرشار از سنت های ملل دیگر ولی در عین حال هنری با هویتی جدید و ایرانی بود.پس از آن ایران حکومتهای مختلفی به خود دیده که هر کدام سعی در بیان سیاست های خود را داشتند که انعکاسش را می توان در هنرشان مشاهده نمود. در این پژوهش شیر که همواره در آثار ایرانیان باستان، چه به عنوان نماد خیر وچه به عنوان نماد شر،به وفور دیده شده،به عنوان معیاری برای مقایسه و شناخت بهتر تغییرات پیاپی در فرهنگ و هنر ایران پیش از اسلام قرار گرفته است. واژه های کلیدی: شیر،هخامنشیان،اشکانیان،ساسانیان،ایران باستان، زردشت
كلمات كليدي : شیر،هخامنشیان،اشکانیان،ساسانیان،ایران باستان، زردشت
تاريخ دفاع : 1396-06-22