بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911063876
نام و نام خانوادگي : ثمين خاكزادي
عنوان پایان نامه : بررسي دست بافته‌هاي فيگوراتيو در ايران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حبیب توحیدی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رامین مهدی نژاد درستی ,
چكيده : هنرهاي سنتي يكي از بسترهاي شناخت فرهنگ ايراني است و قالي ايراني نمودي از تجلي و فرهنگ يك ملت بوده و در قالب هنر بومي، يكي از عناصر هويت ملي و شناسنامه فرهنگي و تمدني كشورمان محسوب مي‌شود كه در جامعه امروزي جايگاه ارزنده‌اي در عرصه شناخت ايران دارد. نظر به اينكه فرهنگ ايراني، عناصر و مقوله‌هاي گوناگوني را در بر مي‌گيرد. لذا اين عناصر و مضامين به صورت نمادهاي تصوير در قالي ايراني وجود دارند و آنچه در نقش قالي‌ها از اهميتي ويژه برخوردار بوده و چونان انقلابي در عرصه‌ قالي‌ها رخ مي‌نمايد، پديده‌اي تحت عنوان فيگوراتيو «تصويري» است. توجه به نقوش فيگوراتيو قالي‌هاي كشورمان در اين پژوهش با روش اسنادي و تاريخي و با استفاده از شيوه كتابخانه‌اي مطالعه و كنكاش در وجود افتراق و تشابه اين هنر اصيل از نظر نقش مايه‌هاي به كار رفته در اين قالي‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است.
كلمات كليدي : دست بافته‌هاي فيگوراتيو
تاريخ دفاع : 1394-06-15