بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930384890
نام و نام خانوادگي : مجتبی بادپا
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبیقی نقش مایه های اماکن مذهبی و دست بافته های مازندران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مریم لاری
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
ندارد
چكيده : بخش قابل ملاحظه ای از نقوش در قالب نقاشی عامیانه آشکار شده اند. نقاشان سعی داشته اند فضای اماکن متبرکه را متناسب با نیاز مردم تزیین نمایند و جلوه هایی از وقایع عاشورا، قصص قرآنی و مضامین خیر و شر را مجسم سازند. همچنین دست بافتهای مردم این سرزمین همواره و در همه ی زمانها، زائیده ی ذهن خلّاق هنرمند و جلوه ای از هویّت فرهنگی و اعتقادات مردم آن منطقه می باشد. حال سؤالی که مطرح می شود این است که چه رابطه ای بین نقوش اماکن مذهبی و دست بافته های مازندران وجود دارد؟هدف هنرمندان اين خطه ضمن احترام به باورهاي مردم، پيام رساني با تأکید بر جنبه هاي اخلاقي و حفظ سجاياي انساني متاثر از حوادث عاشورا و زندگي ائمه اطهار (ع) و نيز توصيف مفاهيم معنوي با بياني ساده و رسا با تلفيقي از جنبه هاي عيني گرايي و ذهني گرايي است ضمن آن كه بر جنبه نمادين آن نيز تأکید دارند. هدف پژوهش حاضر بر این است تا به ارتباط میان نقوش این اماکن و دست بافته های منطقه دست یابیم. نقشهای دستبافته ها و رنگ های به کار رفته در نخ و الیاف آنها، معمولاً منعکس کننده ی شرایط اقلیمی، آب و هوا، علایق و باورهای بافندگان آنان است و نقشهای به کار رفته، ویژگی های منحصر به فرد خود را از حیث زیباشناختی و مردمشناختی در طول روزگار یافته است. تنوّع در ترکیببندی ها، آرایه ها، اشکال و رنگ های مورد استفاده در نقشها، گواه روشنی بر ذوق خلّاق هنرمندان بومی و زیباشناختی عامیانه ی منطقه است.
كلمات كليدي : اماکن متبرکه، مازندران، دست بافته، نقش.
تاريخ دفاع : 1395-11-10