بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940028203
نام و نام خانوادگي : سپیده صدوقیان زاده
عنوان پایان نامه : بهینه سازی روش Multiplex PCR جهت تشخیص مولکولی وجود روغن سویا و بررسی مولکولی آلودگی میکروبی سالمونلا در ترکیب نمونه های روغن زیتون موجود در بازار ایران
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جواد آراسته ,
چكيده : مصرف روغن زیتون در سرتاسر جهان به علت ارزش غذایی بالا، طعم خاص و تاثیرات مفید آن بر سلامت انسان به طور دائم در حال افزایش است .به علت ظهور روغن ناسالم فراوری شده از روغن های مصرف شده، صحت روغن های خوراکی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.روغن زیتون، یک محصول غذایی سنتی، به طور مداوم به سوی یک بازار جهانی رقابتی تکامل یافته است و به عنوان یکی از مواد غذایی مورد مطالعه در رشته های مختلف، هنوز برای تحقیق در مورد آسیب پذیری ها و چالش ها نیاز به تحقیقات گسترده ای دارد. روغن زیتون روغن بسیار گرانی است و به شدت تقلبات انجام می شود.از طرفی سلامت و ایمنی مواد غذایی از مقولات مورد توجه مصرف کنندگان مواد غذایی می باشد و از اهمیت بسزایی برخوردار است ، زیرا مسمومیت غذایی با درگیر نمودن دستگاه گوارش همراه است. بنابراین، شناسایی میکرواورگانیسم ها برای حفظ سلامت غذا بسیار حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه استفاده از واکنشهای زنجیره ای پلیمراز برای تشخیص سوء برداشت احتمالی سویا وشناسایی پاتوژن میکروبی در ترکیب نمونه های روغن زیتون در بازار ایران است. ابتدا مطالعه ی ترکیبی از دو روش مختلف برای بازیابی DNA با کیفیت بالا از نمونه های روغن انجام شد. به این ترتیب، کیت پیشگامان انتقال ژن برای استخراج DNA از نمونه های روغن بهتر است. سپس واکنش بهینه شده بر روی نمونه های بازار مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 30 درصد از روغن زیتون مورد آزمایش در بازار های ایران، فقط از زیتون تولید نشده است و یکی از نمونه ها دارای آلودگی میکروبی است.
كلمات كليدي : تقلبات روغن زیتون ، پاتوژن میکروبی سالمونلا ،Multiplex PCR
تاريخ دفاع : 1396-09-19