بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930555548
نام و نام خانوادگي : رضا اکبری
عنوان پایان نامه : توسعه مدل دوهدفه مکان‌یابی انبارهای توزیع برای شبکه زنجیره تأمین جهت حداقل نمودن زمان و هزینه بادرنظر گرفتن ظرفیت انبارها و وسایل نقلیه مطالعه موردی شرکت کاله
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر علیرضا تقی¬پور رضوان
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حامد کاظمی پور ,
چكيده : در این پژوهش یک مشکل مسیریابی در یک شبکه توزیع با مجموعه ای از تامین کنندگان بخشی، مراکز متقابل متصل و تاسیسات مونتاژ شناخته شده به عنوان مشتریان مطرح می شود. ما یک فرمول برنامه ریزی غير خطی اعداد صحیح مختلط را برای مشکل تعیین می کنیم که در آن محل برای ایجاد اسکله ها تعیین می شود در حالی که همزمان یک ناوگان وسایل نقلیه برای حمل کالا از تامین کنندگان به کارخانه های مونتاژ از طریق دو راه حمل و نقل استفاده می شود: crossdock (حمل و نقل غیر مستقیم). در استراتژی دوم، ممکن است مسیرهای بین تامین کنندگان وجود داشته باشد. با توجه به دو مسئله برنامه ریزی مکان و توزیع به طور همزمان، افزایش هزینه های عرضه قطعات به این معنا نیست که حمل و نقل استراتژی تاثیر زیادی بر مکان اسکله ها دارد. به عبارت دیگر، اگر برخی از بارها می توانند به طور مستقیم حمل شوند، در هنگام تعیین مکان متقابل اسکچ ها، این نوع بارها باید در نظر گرفته شود. بنابراین، یک مسئله مسیریابی موقعیت مکانی برای سیستم متقابل متصل در این مقاله ارائه شده است. هدف این است که تعیین محل اسکله ها، تخصیص تامین کنندگان به آنها و تصمیم گیری مسیریابی، به طوری که هزینه محل و هزینه کل حمل و نقل در شبکه به حداقل برسد، با توجه به هزینه متغیر بخش خدمات ارائه شده از طریق اسکله های متقابل. مدل پیشنهادی بر اساس ادبیات NP-hard است. بنابراین، الگوریتم فراشناختی به نام بهینه سازی مبتنی بر بیوگرافی (BBO) برای حل مشکل مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور ارزیابی کارایی آن، نتایج BBO با مقادیر PSO مقایسه می شود که یک الگوریتم شناخته شده در ادبیات است. حل نمونه های عددی برای نمونه های کم حجم مشکل نشان می دهد که رویکرد حل با شکاف ناچیز نسبت به GAMS عمل می کند، در حالی که در اکثر موارد از نظر هزینه کل شبکه و زمان محاسبات بسیار بهتر از PSO عمل می کند.
كلمات كليدي : انبارهای متقاطع-مکان یابی-مسیر یابی-انبار مرکزی-الگوریتم فراابتکاری
تاريخ دفاع : 1397-04-10