بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930609064
نام و نام خانوادگي : حمیدرضا حسینی
عنوان پایان نامه : ترکیب ویژگی¬های مبتنی بر ماتریس هم وقوعی سطوح خاکستری با ویژگی¬های نمای لیاپانوف، هرست و میانه فرکانسی جهت تشخیص بیماری صرع با استفاده از الکتروانسفالوگرافی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر مانا ترجمان
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : در نگاه اول ممکن است بیماری صرع و اختلال عصبی ایجاد شده برای لحظاتی به نظر بیماری سخت و دشواری نباشد اما همین اختلال عصبی می¬تواند در زندگی شخصی فرد ناراحت کننده و مشکل ساز باشد و از سوی دیگراین اختلال عصبی برای افرادی که در موقعیت¬های خاص و شغل¬های خاص قرار دارند می-تواند صدمات و خسارات جبران ناپذیری برای خود فرد و جامعه اطرافش به وجود آورد. از این رو که حدود 60 میلیون نفر در جهان به بیماری صرع مبتلا هستند میتوان متوجه شد که تعداد زیادی از مردم در جهان از پیامدهای این بیماری رنج می¬کشند. در مرحله اول قبل از هر کاری بیماری و وجود اختلال عصبی باید تشخیص داده شود. یکی از بهترین راه های تشخیص آن تشخیص با استفاده از سیگنال های الکتریکی مغز(الکتروانسفالوگراف) می¬باشد. استفاده از این روش برای تشخیص به دلیل غیر تهاجمی بودن و هزینه کمتر مناسب است. از این رو در این پژوهش سعی در استفاده از روشی برای تشخیص بیماری و اختلال عصبی از روی سیگنال¬های مغزی شده است. تلاش بر این بوده روش استفاده شده نتایج را در کمترین زمان و بالاترین صحت به ما بدهد. به طور کلی پژوهش به دو بخش اصلی تقسیم شده است: در بخش اول به جداسازی سیگنال¬های صرعی و سالم با استفاده از ویژگی¬های هرست،لیاپانوف، میانه فرکانسی و ماتریس هم وقوعی سطوح خاکستری(GLCM) که از روی سیگنال استخراج شده اند پرداخته¬ایم. در بخش دوم سیگنال¬های صرعی را به دو دسته سیگنال قبل از وقوع تشنج (preictal) و سیگنال هنگام وقوع تشنج(interictal) با استفاده از همان ویژگی¬ها جداسازی کرده¬ایم. در هر دو بخش برای طبقه بندی از طبقه بندی سیستم استنتاج نوروفازی تطبیقی(ANFIS) استفاده شده است و تلاش بر این بوده تا بهترین نتیجه ممکن بدست آید. در کل نتیجه بدست آمده با صحت 8/99 درصد برای مرحله اول و صحت بدست آمده برای مرحله دوم 8/98 درصد می¬باشد. مرحله بعدی بعد از تشخیص بیماری ارایه اقدامات درمانی و محافظتی برای فرد می¬باشد. مرحله بعد از تشخیص در قسمت پیشنهادات برای تحقیقات آینده پیشنهاد داده شده است.
كلمات كليدي : صرع، تشنج، اختلال عصبی، الکتروانسفالوگرافی، استخراج ویژگی، طبقه بندی، لیاپانوف، هرست، میانه فرکانسی، GLCM، صحت، سیستم استنتاج نوروفازی تطبیقی
تاريخ دفاع : 1397-03-13