بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930570577
نام و نام خانوادگي : سعید کرمی
عنوان پایان نامه : مدلسازی دینامیکی راکتورهای واحد هیدروکرکینگ با درنظر گرفتن غیر فعال شدن کاتالیست
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آزاده سادات شکرابی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سرود زاهدی
چكيده : هیدروکراکینگ یک فرایند شیمیایی کاتالیستی است. در فرایند پالایش نفت خام از این روش برای تبدیل نفت خام به مواد با ارزش تر مانند :بنزین، سوخت جت، نفت سفید و سوخت دیزل استفاده می‌شود. این فرایند در دماهای بالا (430–260 سانتی گراد) و فشار بالا (۱۷–۷ مگاپاسکال) انجام می‌شود که شامل دو مرحله می‌باشد: کراکینگ کاتالیستی و هیدروژناسیون؛ که در طی این مراحل خوراک ورودی، در حضور هیدروژن به محصولات با ارزش افزوده بیشتر شکسته می‌شود. این فرایند در فشار و دمای بالا و با حضور کاتالیست و هیدروژن انجام می‌شود. در این تحقیق، بر روی مدلسازی فرایند کراکینگ به کمک کاتالیزور کار کردیم. فرایند هیدرو کراکینگ خود به چند صورت می تواند انجام شود. که ما بر روی فرایند هیدروکراکینگ باقیمانده ی برج اتمسفری کار کردیم و به مدلسازی آن پرداختیم. کاتالیزورهایی که میتوان برای این فرایند بکار برد، فراوان می باشند. برای مثال میتوان از مولیبدن، آلومینا، سیلیکا و دیگر کاتالیزورها استفاده نمود. که انتخاب آنها به شرایط کاری وابسته است. در این تحقیق از مدلهای سنتیکی لامپ استفاده نمودیم و به بررسی آنها پرداختیم. این در حالی است که مدل باقیمانده ی برج اتمسفری را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم (AR) و به شرایط بهینه برای دما و فشار و سایر شرایط راکتور دست یافتیم.
كلمات كليدي : فرایند هیدروکراکینگ- هیدروکراکینگ کاتالیستی- برش های نفت خام- باقیمانده ی برج اتمسفری- مدلهای سنتیکی لامپ
تاريخ دفاع : 1396-10-20