بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940139578
نام و نام خانوادگي : حامد حیدریان
عنوان پایان نامه : تعیین اثرات لرزه ای سازه های گلخانه ای روی بام، بر ساختمان‌های پایه
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
چكيده : در این مقاله به چگونگی رفتار لرزه ای سازه های موجود در صورت نصب سازه های گلخانه ای پیشرفت بر روی آن پرداخته شده است. پس از مدلسازی و طراحی دو نوع سازه پایه فلزی با تعداد 4 و 12 طبقه با سیستم لرزه ای قاب خمشی متوسط و سازه گلخانه ای از نوع پیشرفت و نصب آن بر روی سازه های پایه، و همچنین نصب جداساز(LRB )، با تحلیل تاریخچه زمانی تحت 7 رکورد زلزله، هر شش مدل مورد بررسی قرار گرفته شد. که پس از بررسی میتوان اینگونه بیان کرد که با نصب گلخانه در سازه چهار طبقه حدود 9 درصد و در سازه 12 طبقه حدود 4. 4 درصد و در سازه جداساز شده به مقدار قابل توجهی دوره تناوب سازه ها افزایش پیدا کرده است.همچنین در بیشتر موارد با نصب گلخانه ، سازه ی ترکیبی با افزایش برش پایه و در سازه جداساز شده با کاهش قابل ملاحظه ای در برش پایه همراه شده است. و همینطور در مورد جابجایی بام (هدف)، به دلیل اختلاف در محتوای فرکانسی، در بعضی از زلزله ها باعث افزایش و در بعضی موجب کاهش آن شده است. در سازه های جداساز شده نیز جابجایی بام افزایش محسوسی داشته با این تفاوت که این جابجایی از نوع جابجایی مطلق بوده و تاثیری در جابجایی نسبی طبقات (Dirift)، نخواهد داشت.در مورد جذب انرژی جداساز ها نیز در بیشتر موارد در سازه های 12 طبقه بیشتر بوده و بازدهی مناسبتری را از خود نشان داده است.
كلمات كليدي : گلخانه های روی بام – بام های سبز- سازه پایه - تحلیل تاریخچه زمانی - رفتار لرزه ای سازه – جداساز لاستیکی با هسته سربی (LRB )
تاريخ دفاع : 1397-04-06