بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930570001
نام و نام خانوادگي : رویا غفاریان
عنوان پایان نامه : بهبود کارایی تشخصی نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم های یادگیری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : معماري کامپيوتر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : زهره باطنی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : امروزه با گسترش روزافزون داده‌ها اهمیت استفاده از تحلیل داده و داده‌کاوی دوچندان شده است. داده‌های ذخیره شده در مورد شبکه‌های حسگر بی‌سیم نیز می‌توانند برای شناسایی نفوذها استفاده شوند. هدف از شناسایی ارائه مدل‌هایی برای پیش‌بینی تشخیص نفوذ است. با استفاده از روش‌های یادگیری آماری، می‌توان مدل‌هایی روی ‌داده‌ها به دست آورد. مهم‌ترین روش‌های تشخیص نفوذ، کلاس‌بندی نفوذ امن و غیر امن است. الگوریتم‌های کلاس‌بندی زیادی برای مدل‌سازی روی داده‌ها وجود دارد. هدف از این پایان‌نامه افزایش دقت تشخیص نفوذ در شبکه‌های حسگر بی‌سیم می‌باشد و در نهایت مقایسه نتایج پژوهش از نظر خطا و کارایی با سایر پژوهش‌های مشابه صورت گرفته است. در این پایان‌نامه روشی مبتنی بر روش گرادیان کاهشی-تصادفی و الگوریتم ازدحام ذرات به منظور تشخیص نفوذ پیشنهاد شده است. این روش از داده‌های کاهش بعد داده شده با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی به‌عنوان ورودی بخش یادگیری استفاده کرده است. به‌منظور اجتناب از پدیده بیش برازش از روش حذف تصادفی نورون استفاده شده است. طی فرآیند یادگیری، از معیارهای میانگین مربعات خطا و ریشه دوم میانگین مربعات خطا، به‌منظور مدل کردن تابع هزینه استفاده شده است. ارزیابی و مقایسه روش پیشنهادی با روش‌های درخت تصمیم، روش k نزدیک‌ترین همسایه و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، روش معرفی شده توسط اینگر و همکارانش و هم‌چنین روش معرفی شده توسط پوپولا و همکارانش بر مبنای پارامترهای دقت، precision و recall صورت گرفته است، و نتایج نشان داده است که کارایی روش پیشنهادی به میزان 1.6%بالاتر از سایر روش‌ها شده است.
كلمات كليدي : شبکه‌های حسگر بی‌سیم، نفوذ، شناسایی نفوذ، کلاس‌بندی، غیرعادی
تاريخ دفاع : 1396-11-07