بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 89093884400
نام و نام خانوادگي : یاسمن ببران
عنوان پایان نامه : تئوری های گرانش انحنای بالاتر ناوردای ویل در n بعد
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : فيزيك
رشته/گرایش تحصيلي : فيزيك ذرات بنيادي و نظريه ميدانها
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمدرضا تنهایی اهری ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد وحید تکوک
چكيده : این پایان نامه برگرفته از مقاله " تئوری های گرانش انحنای بالاتر ناوردای ویل در n بعد " است که در آن ما به بررسی طیف و یونیتاری بودن کلی تئوری های گرانش انحنای درجه دو ناوردای ویل پیرامون فضای آنتی دسیته و خلاء تخت می پردازیم . تقارن ویل به طور خود به خود در فضای آنتی دسیته شکسته می شود و به طور تابشی در سطح حلقه در فضای تخت شکسته می شود . بجز در نظر گرفتن تئوری سه بعدی ( که بسط ناوردای ویل از تئوری گرانش جدید جرمداراست ) گراویتون بدون جرم باقی می ماند و یونیتاری بودن نیازمند این است که تنها تئوری درجه دوم ناوردای ویل ، بسط ناوردای ویل از تئوری انشتین-گاوس-بانت باشد . از سوی دیگر میدان پیمانه ای ویل جرمدار می شود . مقیاس شکست تقارن ، تمام پارامترهای تمام بعد در تئوری را تعیین می کند .
كلمات كليدي : گرانش جدید جرمدار گرانش انحنای درجه دو ناوردای ویل ناوردای ویل آنتی دسیته شکست تقارن
تاريخ دفاع : 1392-10-15