بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911036093
نام و نام خانوادگي : مرضيه رضازاده محبوب
عنوان پایان نامه : نماد پژوهی نقش مایه ای موجودات ترکیبی در هنر ایران باستان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نسرین عتیقه چی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نمونه‌های متعددی از موجودات ترکیبی در آثار هنر ایران وجود دارد که بدون تردید چنین مخلوقاتی زاییده‌ی اعتقادات و باورهای انسان‌های آن دوره هستند. دفع شر و بدی و حفاظت و نگاهبانی از جمله کارکردهایی می‌باشند که برای این موجودات قایل بودند. اقوام باستانی در تقابل با دنیای پُر مخاطره‌ای که پیش رو داشتند، به مدد نیروی تخیل خود و با یاری گرفتن از حیوانات، پرندگان و گیاهان و ترکیب کردن آنان به اشکال مختلف، انواع و اقسام موجودات ترکیبی را خلق کردند که علیرغم شکل و ظاهر غیر‌طبیعی؛ اَبَر نیروهایی محسوب می‌شدند که می‌توانستند امنیت زندگی بشر را تضمین کنند. در نتیجه تشابهاتی که در برخی موارد میان این نمونه‌ها وجود دارد، موید ارتباطات مسالمت‌‌آمیز یا خصمانه بین مناطق مختلف بوده است نقوش و پیکره های انسانی و حیوانی و تلفیق آنها با یکدیگر،در تاریخ اساطیر و هنر ایران اهمیت بسزایی دارند .هدف از پژوهش حاضرمطالعه نقوش نمادین در هنر ایران باستان و نیزبررسی نقوشی که از جانوران ترکیبی پدید آمده و هم چنین مقایسه نقوش نامبرده و یافتن وجوه اشتراک و افتراق ما بین آنها و تامل در مفاهیم نمادین(اسطوره ای ،ادبی ،مذهبی) نقش مایه موجودات ترکیبی می باشد. این رساله با استفاده ازکتابها و مقالات ارزشمندی که در این مورد به رشته تحریردرآمده است و با مطالعه بر روی نماد ها و مفاهیم آن گرد آوری شده است.
كلمات كليدي : موجودات ترکیبی،هنر، ایران باستان
تاريخ دفاع : 1394-04-23