بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940481360
نام و نام خانوادگي : زهرا رضایی
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی و ساخت یک مدار جدید بدون سیم توسط مبدل تشدید کلاس E جهت افزایش بازده انتقال توان
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علیرضا سیادتان
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : امروز، اندازه دستگاه¬های بی¬سیم در مسیری که نیرو بخشیده می¬شوند، قرار می¬گیرند. دستگاهی را تصور کنید که نیازی به شارژ یا حتی یک باتری ندارد، و به جای آن برق را به صورت بی¬سیم از سراسر هوا دریافت می¬کند. به منظور ممکن ساختن چنین دستگاهی، فاصله انتقال سیستم¬های در حال حاضر شناخته شده، باید افزایش یابد. که این هدف پایان‌نامه حاضر می¬باشد. تا بررسی کنیم چگونه فاصله انتقال یک سیستم توان بی¬سیم، WPS، را افزایش دهیم. این پروپوزال با ارائه یک چارچوب نظری بعد از توان بی¬سیم، شامل تکنیک¬هایی برای مدلسازی یک سیستم کامل شروع می¬شود. این عبارات پیاده سازی شده در متلب، یک شبیه¬ساز ایجاد می¬کنند، که مقادیر بهینه خواص هندسی و مواد که فاصله انتقال را حداکثر می¬کند، می¬یابد. شبیه¬ساز نصب شده و برای هر سیستم 2، 3 و 4 سیم¬پیچ راه¬اندازی شده است، یافته¬ها در COMSOL اجرا شده¬اند که بازبینی¬ها را فراهم می¬نماید. نتایج حاصل از COMSOL و متلب مشابه هستند و نشان می¬دهد که یک سیستم 2 سیم¬پیچه می¬تواند توانی با راندمان 40% در سراسر مسافتی ≈ mm150 را انتقال دهد. در حالیکه سیستم¬های 3 و 4 سیم¬پیچه بطور قابل توجهی فاصله انتقال را بهبود می¬بخشند و می¬توانند توانی با راندمان یکسان در سراسر مسافتی ≈ mm350 را انتقال دهند. سیم¬پیچ¬ها طبق پارامترهای بهینه ساخته شدند و خازن¬ها به منظور میزان کردن آن¬ها در یک فرکانس رزونانس یکسان، اضافه شدند. یک تقویت کننده کلاس E طراحی شد و برای تحریک سیم¬پیچ انتقالی در سیستم واقعی ساخته شد. اندازه¬گیری¬های انجام شده، توان تحویلی به تقویت کننده و توان تحویلی به بار هستند. از آن، بازدهی کلی سیستم قابل محاسبه است. اندازه‌گیری‌های انجام شده در این پایان¬نامه، برای شبیه¬سازی¬ها به معنای بازده انتقال توان نگهداری نشده¬اند. دلایل اصلی برای آن این است که تقویت کننده در اندازه¬گیری PTE گنجانده شده است نه در شبیه¬سازی¬ها و اینکه سیم¬پیچ¬ها کاملاً ساخته یا تنظیم نشده¬اند.
كلمات كليدي : شارژر وایرلسی (WPT) ، روش‌های انتقال توان، توان بیسیم، سیم پیچ انتقالی، فرکانس رزونانس
تاريخ دفاع : 1397-04-19