بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930318446
نام و نام خانوادگي : زهرا دانشور
عنوان پایان نامه : رابطه اختلالات روانی با آثار هنری بر اساس نظریات فروید (بررسی موردی ادوارد مونک)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : روانکاوی و تحلیل آثار هنرمندان نیاز به شناخت زندگی شخصی و روحیات و خلقیات هنرمند دارد و می¬تواند کمک شایانی به درک و شناخت آثار می¬کند. که چه فرایندی در شکل گیری یک تابلو نقاشی یا هر اثر هنری پشت سر گذاشته شده است. نقاش به چه چیزی می¬اندیشیده و در انتها اندیشه و درونیات وی منجر به خلق چه تصویری شده است. اختلال روانی، گویا این عاملی است که بعضآ باعث ویژگی خاص شدن و متفاوت بودن هنرمند با دنیای بیرون خویش می شود. نقاشی‌های غم‌زده و آزاردهنده‌ی ادوارد مونک تبدیل به سمبول‌های جهانی روان‌پریشی و رنج شده‌اند. در آفـرینش هنری مونک، رابطه انـدیشه و دیـد در حد اعلای بغرنجی است. کلمات کلیدی: روانکاوی فروید، ناهنجاری در هنرمندان، اختلالات روانی، ادوارد مونک.
كلمات كليدي : روانکاوی فروید، ناهنجاری در هنرمندان، اختلالات روانی، ادوارد مونک.
تاريخ دفاع : 1396-06-21