بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940030541
نام و نام خانوادگي : زهرا بردبار
عنوان پایان نامه : بهینه‌سازی مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم در IoT با استفاده از روش خوشه‌بندی و زمان‌بندی به صورت همزمان
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : شبکه هاي کامپيوتري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : زهره باطنی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : واهه آغازاریان ,
چكيده : ‌اشیای هوشمند در اینترنت اشیا با یکدیگر ارتباط برقرار کرده،‌ اطلاعات را جمع‌آوری کرده و به درخواست کاربران پاسخ می‌دهند. در آن برای جمع‎آوری داده‌ها و نظارت بر محیط از حسگرهای بی‎سیم استفاده می‌شود. حسگر‌های بی‌سیم به دلیل استفاده از باتری برای تامین انرژی، دارای منابع انرژی محدود می‌باشد و به‌دلیل اینکه معمولا جایگزینی باتری‌های این حسگرها امکان‌پذیر نمی‌باشد، طول عمر شبکه‌ی حسگر بی‌سیم محدود و کم می‌باشد. بنابراین کاهش مصرف انرژی در حسگرهای مورد استفاده در شبکه‌های اینترنت اشیا برای افزایش طول عمر شبکه یکی از چالش‌ها و پارامترهای ضروری در این شبکه‌ها می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش خوشه‌بندی و انتخاب گره‌ی سرخوشه بر اساس بیشترین انرژی باقی‌مانده، انرژی مصرفی برای رسیدن به ایستگاه پایه به حداقل رسیده است. با کاهش مقدار انرژی سرخوشه از مقدار مشخص حدآستانه از بین گره‌های موجود در همان خوشه، گره‌ای که دارای انرژی بیشتر از حدآستانه است به عنوان سرخوشه جدید انتخاب می‌شود. از طرفی به دلیل بیدار بودن حسگرها در اینترنت اشیا برای نظارت بر محیط و دریافت داده‌ها، از روش زمانبندی خواب استفاده شده و گره‌های بیکار را به حالت خواب سریع و عمیق برده تا انرژی مصرفی گره‌ها نسبت به زمان بیداری و در حال گوش دادن دائمی کاهش داده شود. روش پیشنهادی نسبت به روش مقایسه شده به میزان 38 درصد افزایش در انرژی باقی‌مانده، 14 درصد افزایش براساس نرخ تحویل و 38 درصد افزایش برای مرگ آخرین گره داشته، که این امر به¬دلیل استفاده از مکانیزم خواب عمیق بوده¬ است.
كلمات كليدي : اینترنت اشیا، بهینه‌سازی مصرف انرژی، خوشه‌بندی، زمانبندی خواب
تاريخ دفاع : 1396-09-26