بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920523136
نام و نام خانوادگي : محترم سادات میران
عنوان پایان نامه : بررسي روش هاي ایده پردازي و ایجاد خلاقیت تصویري نائیو
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نادر موسوی فاطمی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد علي بني اسدي
چكيده : پروژه حاظر با عنوان بررسی روش های ایده پردازی و ایجاد خلاقیت تصویری نائیو ابتدا به بررسی تاریخ حضور و شناسایی این هنرمندان در تاریخ هنر می پردازد ، سپس به بررسی تعریف خلاقیت و هدایت تصویرساز در مسیر خلاقیت پرداخته و پس از آن به مصاحبه و گفت و گو با هنرمندان و صاحب نظران در رابطه با هنر و هنرمند نائیو و نحوه شکل گیری و خلق آثار هنرمندان نائیو می پردازد. اهداف پژوهش : هدف از این تحقیق آمادگی و پرورش ذهن و قوای تخیل برای علاقه مندان به هنر خصوصا رشته تصویر سازی می باشد ؛ این تحقیق به آنها کمک می کند تا به تصورات و ایده های ذهنی خویش عینیت بخشیده و کاوش های بصری تازه ای را تجربه نمایند. شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای ، میدانی و مراجعه به استادان فن است . نتایج بدست آمده : در این رساله کوشیده شده تا هنرمند تصویرگر معاصر را با هنرمندان خودآموخته آشنا ساخته تا بتواند با بهره گیری از روش هنرمندان نائیو آثاری بدیع و موثر خلق کند.
كلمات كليدي : ایده پردازي، خلاقیت تصویري، نائیو
تاريخ دفاع : 1395-06-13